Onsdagen den 8/8 åkte två medlemmar till Bodens nordligaste byar för att sprida det goda ordet. Mellan 250 och 260 valfoldrar med tillhörande valsedlar samt lika många valtidningar distribuerades till olika hushåll i bland annat Gunnarsbyn och Sörbyn.

Nordiska motståndsrörelsens medlemmar får inga statsfinansierade bidrag utan får bekosta allting själva. Det är fanatisk kamp och idealism!

Valarbetet kommer att fortsätta i Boden åtminstone några dagar/vecka fram till valdagen. Därefter fortsätter det utomparlamentariska arbetet när folkförrädarna i riksdagen påbörjar arbetet med att bryta samtliga vallöften.


  • Publicerad:
    2018-08-09 22:00