GÖTEBORG På Luciadagen anordnar Syndikalistiskt forum i Göteborg ”Snuthatets dag” i Göteborg stads lokaler i Viktoriahuset. Trots att Göteborgs lokalpolitiker anser att våldsbejakande extremism är ”förkastligt” vill ingen ta ansvar.

Det är Göteborgs-Posten (GP) som avslöjar hur våldsvänstern i flera år kunnat nyttja kommunala lokaler för diverse evenemang. De senaste åren har det framförallt handlat om det så kallade Viktoriahuset, som sedan 2021 ägs av det kommunala fastighetsbolaget Higab.

Huset hyrs formellt av Föreningen Viktoriahuset, där bland annat Syndikalistiskt Forum ingår. Syndikalistiskt Forum (SF) är i sin tur en slags frontorganisation för AFA och när SF anordnar evenemang brukar lokalerna dekoreras med AFA-symboler samtidigt som AFA-propaganda både sprids och säljs. På så sätt fungerar Föreningen Viktoriahuset som en slags bulvan för SF och i nästa led en rad våldsvänstergrupper såsom AFA, PKK-kopplade Rojavakommittéerna, ”Allt åt alla” och ”Nattsvart Verkstad”.

På föreningens hemsida kan man läsa att Viktoriahuset ”vilar på fyra ben” vilka är ”solidaritet, fred, miljö och kultur”.

Eftersom Föreningen Viktoriahuset och därmed också Syndikalistiskt Forum hyr en kommunal fastighet måste man följa Göteborgs stads policy om att agera enligt ”vedertagna demokratiska principer” och även uppfylla från ”grundläggande krav om alla människors lika värde och rättigheter”.

Trots detta har Syndikalistiskt Forum vid en rad tillfällen anordnat evenemang i kommunens lokaler, exempelvis ”Radikal bokmässa” där grupper som AFA och Rojavakommittéerna helt öppet har deltagit och spridit och sålt sin propaganda. Trots att Säpo beskrivit dessa grupper som så kallade våldsbejakande extremister och ett ”hot mot demokratin” har de alltså inga problem med att använda Göteborgs stads lokaler för att exempelvis samla in pengar och stärka sin verksamhet.

Syndikalistiskt Forum poserar med AFA-flagga för att fira att man "flyttat in till Viktoriahuset" 2018.
En rad våldsvänstergrupper deltog när SF arrangerade "Organisera dig-mässa" i Viktoriahiuset 2021.

På Luciadagen har Syndikalist Forum planerat att hålla ”Snuthatets dag”. Anledningen till att man valt 13/12 är för att sifforna översatt till alfabetet blir ACAB [”all cops are bastards”. reds. anm.]. GP har försökt att nå flera politiker för att ställa frågor om varför ett sådant evenemang får hållas i kommunens lokaler, men ingen tycks vilja ta ansvar. Detta trots att en privatperson ska ha skickat ut ett mejl till flera politiker för att informera om syndikalisternas bokade evenemang.

Kommunalrådet Jonas Attenius (S) svarar endast tidningen via sin pressekreterare med att ”han inte är involverad i enskilda bokningar och därför inte har något att säga i nuläget”.

Johannes Olsson (MP), som är ordförande i det kommunala bostadsbolaget, förklarar bara för GP att han ”kände inte till att det var ett evenemang bokat på luciadagen” men att han ”generellt” tycker att ”alla former av aktivitet som vill piska på ett polishat är förkastligt”.

Olsson påstår dock att Higab ”vidtar åtgärder” ifall det pågår aktiviteter som bryter mot kommunens riktlinjer. Samtidigt försöker även han att lägga över ansvaret på någon annan.

— Det vi kan göra är att gå på förstahandshyresgästen, i detta fall föreningen Viktoriahuset. Men det är klart att Viktoriahuset som hyresgäst också har ett stort ansvar för vad deras andrahandshyresgäster gör, så är det såklart, säger Johannes Olsson till GP.

GP har också försökt att få en kommentar från Syndikalistiskt Forum, men flera av organisationens styrelseledamöter svarar endast att de inte ”brukar kommentera våra evenemang”. SF:s styrelseordförande Pablo Antonio Munoz Baez antyder till och med att han inte vet något om evenemanget eftersom han ”jobbar utomlands”.

— Jag kommer inte vara med på det här arrangemanget för jag jobbar utomlands, så jag kommer inte vara där. Så jag kan tyvärr inte svara på några frågor, säger han till tidningen.