MEDIA. Den korrupta vänstertidningen ETC misstänker att det finns poliser som är medlemmar i Nordiska motståndsrörelsen. ”I Sverige har vi åsiktsfrihet och föreningsfrihet”, kommenterar en polischef när han pressas i frågan.

”Nazister kan ha infiltrerat polisen” – så lyder rubriken som den bidragsfifflande vänstertidningen ETC publicerade för ett par dagar sedan. ETC oroas bland annat över det faktum att Nordfront via en poliskälla fick information om att rikspolischefen Dan Eliasson tagit över planeringen av Motståndsrörelsens demonstration i Göteborg.

För att utröna ifall detta kan stämma har man talat med flertalet poliser, före detta poliser samt Säpo. Justitieminister Morgan Johansson vägrar däremot att kommentera ”uppgifterna”. Hans pressekreterare förklarar:

— I Sverige har vi åsiktsfrihet och även föreningsfrihet för alla – således får inte sådana register förekomma. Alla poliser lämplighetsprövas också innan anställning. Polisens arbetsgivaransvar är inte en fråga för ministern. Vi avböjer därför intervjun.

En polischef i Västsverige kommenterar att det skulle vara ”svårt” att vara medlem i Motståndsrörelsen, eller för den delen en vänsterextrem organisation, och samtidigt vara anställd av polisen. Trots detta skulle ett sådant medlemskap i sig inte utgöra grund för uppsägning.

— Men det finns andra disciplinära åtgärder att ta till, kommenterar den okända polischefen, utan att precisera exakt hur en åsiktsbrottsling inom polisen skulle kunna straffas.

Inte heller Lars-Erik Heimbrand, chef för polisens verksamhetsskydd i Region väst, anser att ett medlemskap i en politisk organisation i sig skulle kunna vara grund för en uppsägning. Han menar också att det är orimligt att han skulle kunna svara på frågan ifall ”nazister” finns inom poliskåren.

— Vi har 30 000 anställda, jag har ingen aning om deras politiska åsikter. Vi har ingen åsiktsregistrering och efterforskar inte om personer röstar på ett viss parti, säger han.

Vidare menar Heimbrand att en polis rent teoretiskt skulle kunna gå i Motståndsrörelsens demonstrationståg, så länge han eller hon inte begår något brott.

Sofia Hellqvist, pressekreterare på Säpo, vill inte svara på frågan huruvida det kan finnas motståndsmän inom poliskåren. Däremot påstår hon att Säpo inte alls är intresserade av åsikter, utan av brottslighet.

— Säkerhetspolisens uppdrag är att följa och motarbeta de brottsaktiva individerna och nätverk som har avsikt och förmåga att begå brott – oavsett bakomliggande ideologisk övertygelse. Vi fokuserar på brottsligheten, inte på åsikterna, säger Hellqvist.

ETC skriver vidare att om deras farhågor skulle visa sig vara sanna, så skulle det inte vara första gången som en polis syntes till i nationella sammanhang. Bland annat skriver man att en polis i 65-årsåldern skulle ha synts till och dessutom visat sin bricka i samband med en demonstration i Lidköping 2013, som anordnats av det numera nedlagda Svenskarnas parti.

Ifall någon polis tågar med Motståndsrörelsen i Göteborg på lördag återstår dock att se.

Källa:
Nazister kan ha infiltrerat polisen


  • Publicerad:
    2017-09-28 16:00