JUDISK MAKT. 20 procent av Europas befolkning anser att judar styr världen. Lika många anser att judarna exploaterar sin ”förintelse” och 25 procent anser att Israels utrikespolitik skapar antisemitism.

Den israeliska tidningen Times of Israel rapporterar att många européer anser att judarna styr världen och att deras politik och verksamhet ökar hatet mot dem.

Var femte europé anser att informella nätverk av judar influerar och styr den globala politiken och ekonomiska förehavanden, enligt en nyligen genomförd studie.

Lika många anser också att ”judarna antar en offerroll och utnyttjar förintelsen för sina egna syften”.

16 000 svar erhölls från 16 Europeiska länder i undersökningen som genomfördes i december och januari.

Rapporten presenterades i måndags på en konferens om antisemitism i Paris, anordnad av European Jewish Association.

Vidare visar rapporten att mer än en fjärdedel av de svarande att Israels politik gör att de förstår varför en del människor hatar judar.

En fjärdedel anser att Israels ”försvar” mot sina ”fiender” inte är legitimt.

Mer än en tredjedel anser att icke-judar i deras eget land led lika mycket under andra världskriget som judarna gjorde.

Studien kan dock vara något missvisande, skriver Times of Israel, eftersom många av intervjuarna inte vågade åka till så kallade ”utanförskapsområden” i exempelvis Paris och Bryssel.

Därför anses inte studien vara riktigt representativ i förhållande till den mångkulturella demografiska situationen i vissa länder. Detta kan innebära att ännu större andel av människorna boende i Europa har antijudiska åsikter.

Källa:
1 in 5 Europeans say secret Jewish cabal runs the world, survey finds


  • Publicerad:
    2020-02-28 07:15