NATIONALISM. Efter att länge ha förknippats med defaitism släppte Varg Vikernes nyligen en mer intressant och upplyftande film. Trots att filmen innehåller en del kritiska pikar mot andra nationalister lyfter Vikernes här fram den intressanta tanken att nationalister borde använda samma välfärdsparasitiska strategier som vissa andra befolkningsgrupper anklagas för att nyttja. Vikernes menar att nationalister bör sträva efter att belasta systemet och göra sig oberoende av det snarare än att försöka vara en del av systemet och bidra till det.


  • Publicerad:
    2018-03-26 16:40