SVENSKA KYRKAN Stiftet som gjort sig känt som ”wokast” i en kyrka, som övergivit sina kristna ideal till förmån för kulturmarxistiska, får nu kritik för sin konferens Transblessing.

Svenska kyrkan har gjort sig känd för sin omtolkning av de religiösa urkunder man påstår sig fortfarande följa samt för sitt hängivna omhuldande av politisk korrekthet och kulturmarxistisk globo-homo-ideologi. I denna andligt fattiga miljö utmärker sig Västerås stift genom att aspirera på titeln ”wokast av alla”. För tre och ett halvt år sedan skrev Nordfront om den hbtq-guide för barn som stiftet då släppte. I denna ”överlevnadsguide för kristna queer kids” presenteras Jesus som ”queer” och hans fader Josef som transvestit. I guiden påstås att bibeln på intet sätt tar avstånd, vare sig från avvikande sexualitet, eller från handlingar baserade på sådan sexualitet. Som utgivare av denna skrift och som kontaktperson anges Cecilia Redner – stiftsadjunkt för barn- och ungdomsfrågor på församlingsavdelningen.

Konferensen Transblessing

Tidningen Världen Idag påminner oss om att samma stift och samma stiftsadjunkt ännu idag excellerar i sin ”wokehet”. När man i början av månaden för arrangerade hbtq-konferensen Transblessing hade man sin erfarenhet av förra årets värdskap för samma konferens i ryggen. Evenemanget riktar sig till ”kristna personer under 30 år som är trans, icke-binära eller på annat sätt trotsar könsnormerna” och finansieras delvis av Svenska kyrkan. Ovan nämnda stiftsadjunkten Redner, en av de drivande personerna bakom konferensen, åberopar Nya Testamentet när hon beskriver dess inriktning för tidningen:

— Guds mission utgår ifrån de marginaliserade, det räcker att öppna Nya testamentet för att se det.

Den kristna tidningen väljer dock att problematisera arrangerandet av den ”woka” konferensen. En mamma till en pojke som efter en tids interaktion på internet började uppfatta sig som könsdysforisk och nu står i begrepp att ”byta kön” har kontaktat tidningen. Hon beskriver en verklighet där unga, inspirerade av vissa vuxna, peppar varandra till könsbyte samt till att bryta med sina föräldrar om dessa på minsta sätt ifrågasätter det hela. Mamman är ytterst kritisk till konferensen som Västerås stift arrangerar.

— Bara namnet Transblessing är anmärkningsvärt. Jag kan inte se hur detta går ihop med kyrkans ideologi. Alla ska kunna vara välkomna i kyrkan, men kyrkan ska inte leda någon på en väg som är så pass farlig, säger hon.

Hon fastslår vidare att de behandlingar, som den här typen av propaganda syftar och leder till, är skadliga och inte borde tillåtas för unga som ännu letar sig fram till sin identitet. Allt fler tonåriga sökare som utsätts för irreversibla ingrepp ångrar sig senare, påminner hon, och ställer avslutningsvis frågan:

— Är det verkligen det här kyrkan ska hålla på med?