Den senaste veckan har aktivisterna ifrån Kampgrupp Dalarna varit mycket aktiva. Över 1200 flygblad har delats ut i centrala och nordvästra Borlänge. Det har också satts upp 150 klistermärken runt om i stadens centrum med omnejd. Aktiviteterna kan inte ses som annat än mycket lyckade. Det låter också hälsas att fler aktiviteter på orten kommer ske inom kort.
Är du intresserad av att ansluta dig? Kontakta Pär Sjögren: par.sjogren@patriot.nu


  • Publicerad:
    2012-03-19 22:44