NATUR. Undersökningar visar att vindkraften ligger bakom att många fåglar och insekter dör varje år till följd av de roterande bladen som skär genom luften. För örnar på Gotland är nu vindkraften vanligaste orsaken till onaturlig död hos dem.

Vindkraften dödar årligen 1 200 miljarder insekter bara i Tyskland och är en vanlig orsak till att örnar på Gotland dör. Foto: Pxhere (CC Public Domain).

Måns Hjernquist, viltrehabiliterare och ordförande för Gotlands ornitologiska förening, är den som kallas ut när örnar hittas skadade eller döda.

Vindkraften numera vanligaste dödsorsaken till onaturliga dödsfall hos örnar på Gotland, säger Hjernquist.

— Uppskattningsvis 20 örnar dör på Gotland per år av vindkraft, säger Måns. På Gotland är vindkraften väl utbyggd. Samtidigt så finns det cirka 100 häckande par av havs- och kungsörn. Men det här ska inte ses som ett tecken på att vindkraftverk och örnar går bra ihop, menar Hjernquist.

— De örnar som finns på Gotland, ta havsörn till exempel, är inflyttade individer från andra populationer. Havsörnar som har fötts i Östergötland och Sörmland, de kommer till Gotland. Om de dör här, och det är i ett attraktivt område, så kommer det nya hela tiden. Så delar av Gotland dränerar Sverige på örnar säger han.

Också i Norge har populationen av fåglar i närheten av vindkraftverk undersökts.

Över 500 fåglar, varav minst 100 havsörnar, har hittats döda i Smøla vindkraftspark i Norge sedan man började registrera döda fåglar i parken år 2006.

Förutom de 100 döda havsörnarna har 200 dalripor, tre kungsörnar och flera falkarter dödats av vindkraftverken. Det tillkommer även ett stort antal mer vanliga fåglar som svanar, gäss och kråkor som även de registrerats dödade av vindkraftverken.

Siffrorna ska dock ses som ett miniantal eftersom inte alla fåglar som dör av skador från vindkraftverken hittas:

— Det är bara ett minimumtal. Det är långt ifrån alla döda fåglar som vi hittar, säger seniorforskare Torgeir Nygård på Norsk institutt for naturforskning, NINA.

— Vindkraftverken i Smøla dödar cirka tio havsörnar per år. Om det inte hade kommit fåglar utifrån och tagit de döda havsörnarnas platser skulle beståndet i Smøla ha minskat, sammanfattar Nygård.

Även insekter dödas av vindkraftverken. En studie har kommit fram till att det bara i Tyskland dödas runt 1 200 miljarder insekter – eller 1 200 ton – årligen.

Vindkraftverkens effekt försämras när det fastnar mängder av småkryp på rotorbladen. Det finns därför företag som enbart arbetar med att rengöra rotorblad från insekter.

— Många insekter påverkas negativt av vindkraftverk. Framför allt för att vi bygger över deras livsmiljöer och vindkraftverk kräver stora områden. Men insektskollisioner med rotorbladen kan förmodligen lägga ytterligare stenar till bördan, säger Anne Sverdrup-Thygeson, professor i bevarandebiologi.

Källor:
Vindkraftverk vanligaste orsaken till örndöd på Gotland
100 havsörnar dödade av vindkraftverk
Vindkraftverk dödar över 1 000 miljarder insekter i Tyskland


  • Publicerad:
    2020-01-03 17:35