MILITANT GLOBALISM USA har tidigare avslagit Ukrainas begäran om att Washington ska att utse Ryssland till ”statlig sponsor av terrorism”. Nu försöker man skyndsamt driva igenom klassificeringen ”angriparstat”.

På tisdagen, dagen innan Ukrainas president Volodomyr Zelenskyjs ankomst till Washington på sin vapenresa, rapporterade webbtidningen The Hill att amerikanska lagstiftare och tjänstemän arbetar för högtryck för att kvickt få fram en resolution till kongressen, enligt vilken Ryssland med hänvisning till landets militära operation i Ukraina klassificeras som en ”angriparstat”. En rad kritiker kallar åtgärden för ett PR-trick motiverat av den ukrainske presidentens besök.

Sanktioner mot ”ansvarig för, engagerad i eller medskyldig till” Rysslands krig

Publicerade utkast till det kommande slutdokumentet skulle enligt expertis, om om de trädde i kraft, ge USA:s president Joe Biden nya befogenheter att rikta sanktioner mot varje individ som är ”ansvarig för, engagerad i eller medskyldig till” Rysslands kampanj i Ukraina. I utkasten fastslås vidare att presidenten kan ”utse vilket främmande land som helst till en angriparstat om den är engagerad i fientliga aktioner mot Kiev”.

Amerikanska lagstiftare uppges kämpa för att få resolutionen antagen inför eller i nära anslutning till Zelenskyjs besök i Washington på onsdagen. Den ukrainske presidenten har upprepade gånger uppmanat USA att utse Ryssland till ”statlig sponsor av terrorism” – med den förmodade avsikten att kunna motivera utökade sanktioner mot Moskva och inte minst att lättare kunna bestraffa länder som upprätthåller normala relationer med Moskva. Biden-administrationen har avslagit denna Ukrainas begäran med argumentet att en sådan klassificering försvåra upprättandet av en dialog med Moskva.

Det nu aktuella lagförslaget har enligt The Hill varit föremål för omfattande kritik. En kongressledamot kommenterar i tidningen att den ”den alternativa beteckningen … inte ens existerar, varken enligt amerikansk inhemsk eller internationell lag”, och att ”det finns ingen som helst rättslig grund för den”. Ledamoten fortsätter:

Det är en halvdan PR-åtgärd som inte på minsta sätt kommer att bestraffa Ryssland, och inte heller hjälpa det ukrainska folket.

EU: ”Ryssland statlig sponsor av terrorism"

Förra månaden utsåg däremot Europaparlamentet, i vad som har kallats ett symboliskt drag, Ryssland till en ”statlig sponsor av terrorism”. Som svar kallade det ryska utrikesministeriets taleskvinna Maria Zakharova EU-parlamentet för en ”sponsor av idioti”.

Kremls pressekreterare Dmitrij Peskov avfärdade initiativet och sa att den icke-bindande resolutionen antogs eftersom ”hatet mot Ryssland kokar över.”

I slutet av juli deklarerade Peskov att om USA skulle utse Ryssland till en ”statlig sponsor av terrorism” så skulle detta få negativa återverkningar, men noterade samtidigt att ”det är mycket svårt att förstöra relationerna mellan Ryssland och Amerika ytterligare.