UTRIKES Som svar på Sverige och Finlands Nato-ansökningar har Ryssland förstärkt sin militära närvaro i landets nordvästra delar. Enligt president Vladimir Putin kommer man upprätta en militärbas nära den finska gränsen.

Ryssland har flera gånger påpekat att Natos expansion österut hotar landets säkerhet. Med tanke på att både Finland och Sverige nu ansökt om medlemskap i krigsalliansen väljer Moskva att svara med att förstärka sina gränser till Norden.

Beskedet gavs av Rysslands president Vladimir Putin och försvarsminister Sergej Sjojgu under ett tv-sänt möte tidigare i veckan. Upprustningen kommer framförallt att ske i Murmanskregionen, som gränsar till både Finland och Norge.

— Våra väpnade styrkor och stridskapaciteten hos dessa ökar konstant och varje dag. Vi bygger vidare på denna process, sa Putin under mötet.

Man kommer nu att upprätta en ny militärbas i Murmansk som ett svar på det växande hotet från den transatlantiska krigsorganisationen.

— På grund av Natos önskan om att öka den militära kapaciteten nära den ryska gränsen, samt utvidgningen av Nato med Finland och Sverige är det nödvändigt att upprätta en avpassad enhet med soldater i nordvästliga Ryssland, förklarade Sjojgu.

I de nordiska länderna följer man upptrappningen, som tolkas som både offensiv och aggressiv. Dock är den gängse uppfattningen att Ryssland just nu har fullt upp med kriget i Ukraina.

— Det inget som tyder på att Ryssland önskar sig ett större krig med västländer. De klarar inte av Ukraina, ock därför är det osannolikt att de skulle kunna hantera Nato och dess styrka, påstår Geir Hågen Karlsen, överstelöjtnant vid den norska försvarsmakten, till TT.

Huruvida Nato önskar ett krig med Ryssland framgår dock inte av den norske överstelöjtnantens analys.