Polisen i Malmö för statistik över de folkgrupper som är mest brottsbenägna.
– Det är zigenare, jugoslaver, polacker och araber, säger kriminalinspektör Sven Petterson. Zigenarna är utan tvekan den mest brottsfrekventa gruppen i samhället. Framförallt de utomnordiska, säger han vidare.

Malmöpolisen har gjort en undersökning av zigenare i stadsdelen Rosengård. Där kom de fram till att 80 procent av zigenarna från 15 år och uppåt hade begått brott. För att detta inte skall bli känt för svenska folket har folkförrädarna i riksdagen förbjudit officiell statistik över folkgrupper, men på frågan varför man har zigenarna som enskild grupp svarar Malmöpolisen;
– Därför att alla zigenare känner varandra oavsett nationalitet. En polsk zigenare har däremot inget gemensamt med en polack. Lika lite som en zigenare i Sverige har något gemensamt med en svensk.
Brottsförebyggande rådet, BRÅ, och kriminologen Jerzy Sarnecki försvarar zigenarligornas brott mot svenska folket. Som främling talar en person som Jerzy Sarnecki i eget intresse när han försöker dölja det faktum att zigenare och andra främmande folkgrupper är överrepresenterade i brottsstatistiken. Han säger att han aldrig sett någon forskning som bekräftar att zigenare är mycket kriminella, vilket säkert stämmer eftersom sådan forskning inte är tillåten idag.
Men Malmöpolisen, som dagligen arbetar med att lösa brott begångna av zigenare och andra främlingar, vet hur det förhåller sig i verkligheten. De säger att de brott zigenarligorna sysslar med mest är narkotikabrott och åldringsbrott, även om deras aktivitet spänner över hela brottsskalan.

Folktribunen har tidigare berättat om hur zigenarligor har satt i system att råna svenska pensionärer i deras hem. 1997 begicks 1193 sådana brott. Polisen tror dock att det är många brott som aldrig anmäls, eftersom offren är rädda för repressalier. Folktribunen kunde också berätta att uppskattningsvis 20 procent av Malmös 3000 zigenare är inblandade i rånen mot svenska åldringar, och att de stjäl för mer än 10 miljoner kronor om året, de gamlas guld, i form av vigselringar och andra smycken, ej inräknat.
Enligt uppgift finns mer än 25.000 zigenare i Sverige, varav majoriteten kommit hit från 1980 och framåt. Det är dock svårt att säga hur många de egentligen är, eftersom de flesta döljer att de är zigenare och istället registreras som t ex jugoslaver, tjecker eller ungrare.

Sverige har en lång problematisk historia vad gäller hållningen gentemot zigenare.
Redan 1453 stiftades en lag om att zigenare skulle utvisas ur Sverige på grund av deras brottsliga verksamhet. På 1560-talet såg sig kung Gustav Vasa tvungen att driva ut de zigenare som tagit sig in i riket.
Under 1600-talet fick drottning Kristina ta itu med samma problem. För att få ett slut på vad man uppfattade som zigensk brottslighet mot det svenska folket gav hon order om att alla zigenska män skulle avrättas och att kvinnor och barn skulle drivas ut ur landet för alltid.
1637 stiftades ännu en lag om att zigenarna skulle drivas ur riket och att de som inte lämnade Sverige frivilligt skulle avrättas utan rättegång.
1914 försökte man återigen lagstifta mot zigenarna. De förbjöds att komma in i vårt land. Ett förbud som hävdes först 1954, av de folkförrädare som då tagit makten.

Man kan konstatera att uppfattningen om zigenarna ändrats drastiskt hos de som styrde Sverige förr och de som styr Sverige idag. Idag är allt omvänt, staten ser det som sin uppgift att skydda zigenarna från det svenska folket och inte tvärtom vilket en gång måste anses ha varit bruket.

Tilläggas bör väl att zigenarna är en talrikare folkgrupp än svenskarna. Således är det fel att kalla dem minoritet. De utgör visserligen en minoritet i förhållande till svenskarna i Sverige, men i världen är det svenskarna som utgör en minoritet i förhållande till zigenarna.


  • Publicerad:
    1999-02-10 00:00