PALESTINAKONFLIKTEN Medan den israeliska myndigheten hyllar sin prestation att ”bringa utsatta bosättare i säkerhet” hyllar den palestinska motståndsrörelsen sin – att driva kolonisatörerna på flykt.

Israeliska myndigheter har nu gått ut med siffran för antalet ”israeler” som i landets norra och södra delar ”evakuerats från sina hem” sedan den 7 oktober – dagen då Hamas inledde sin motståndsattack mot den sionistiska ockupationsmakten. Det rör sig alltså om kolonisatörer som på obestämd tid avskiljts från den mark och de hem som de tagit i beslag.

Generalmajor Yoram Laredo, chef för den israeliska myndigheten National Emergency Authority (RAHAL), uppgav vid en utfrågning på torsdagen att sedan krigets början har omkring 125 000 invånare från landets norra och södra delar evakuerats till hotell och gästrum, vilka finansierats av staten.

Han betonade att de evakuerade har att stanna där åtminstone till årsskiftet och fastslog att hans myndighet agerat snabbt och effektivt med att ”bringa utsatta bosättare i säkerhet”.

— Från och med den 7 oktober började vi implementera evakueringsplaner, vars mål är att avlägsna medborgare från områden som är föremål för militärt tvång eller säkerhetstvång.

Samtidigt har byråkrati satt käppar i hjulet för evakuerandet, som kommit att involvera flera andra myndigheter.

— Turismministeriet är på god väg att slutföra processen med att överföra kontrakt, bland vilka några var utspridda bland inrikesministeriet, försvarsministeriet och lokala myndigheter, berättade Laredo.

Lovprisas från palestinskt håll

På den propalestinska nyhetssidan Global Resistance News hyllas evakueringen av de 125 000 judiska ockupanterna och betraktas som en delseger för det palestinska motståndet.

Det israeliska krigsministeriet har just tillkännagivit att över 125 000 judiska bosättare på de norra och södra fronterna har evakuerats från den mark de stulit och kommer att tvingas bo på hotell till slutet av året och kanske ännu längre fram... om de inte [på eget bevåg] lämnar tumören helt först!

Detta har uppnåtts tack vare exceptionella insatser av Hizbollah, Saraya al-Quassam, Saraya-Quds och resten av motståndsaxeln.

Det här är deras prestation på endast 19 dagar av operation al-Aqsastormen.

Det var inte bög-BDS, inte goy-hatande "antisionister" från Neturei Karta och Satmar, och inte heller gråzonsbedragare av typen Aaron Mate som gjorde det.

Utan ALLAHs parti (SWT), Hamas & co.

Kom ihåg att det är så verkligt MOTSTÅND ser ut.

Tack!