MASSINVANDRINGEN. Enligt en ny undersökning vill hela 78 procent av befolkningen i EU:s medlemsländer ha skärpta gränskontroller.

Under februari genomfördes en omfattande undersökning bland invånarna i EU:s medlemsländer om deras åsikter i en rad områden. I de flesta områdena var åsikterna spridda, men när det kommer till invandring och gränskontroll var en stor majoritet för en kraftig skärpning av gränskontrollerna.

”Det som är mest slående med undersökningen är att det finns ett så överväldigande konsensus gällande invandringsfrågan. Även om många politiska klyftor finns i de 28 medlemsländerna så är enigheten mycket stor när det kommer till invandring och gränskontroll”, skriver Douglas Murray i tidningen Spectator.

78 procent av EU:s befolkning anser att illegal invandring är ett problem, och i varje enskilt land anser fler personer att det är ett mycket stort problem än att det inte är ett problem. 68 procent av befolkningen uttrycker även oro för att det finns en överhängande risk för en enorm våg av afrikanska migranter till Europa de kommande åren.

Även islam är något som Europas befolkning är starkt kritisk mot. 70 procent anser att den växande muslimska befolkningen i Europa är problematisk, medan endast 8 procent inte anser det vara något problem.

De europeiska länderna kommer lida mycket hårt ekonomiskt av en stor invandring, de anser 73 procent av de tillfrågade i undersökningen. Endast 17 procent anser att den ekonomiska bördan av invandringen inte kommer bli enorm.

Även de central- och östeuropeiska länderna som motsatt sig EU:s krav på mottagande av rasfrämlingar hyllas i undersökningen. En stor majoritet av de tillfrågade anser att länderna skött invandringsproblematiken bättre än EU.

Källa:
Survey: 78 Percent of Europeans Want Tighter Control of Borders


  • Publicerad:
    2018-04-01 11:30