LUNDSBRUNN. En afghansk asylsökare döms nu för att ha misshandlat sin gravida fru två gånger på ett asylboende samt sin son tre gånger. Ur ett kulturberikningsperspektiv skapade rättegången mycket arbete och bara advokatkostnaderna landade på 140 000 kronor.

I mitten av förra månaden dömde Skaraborgs tingsrätt den afghanske medborgaren Seid-Hassan Hashemi för misshandel av sin gravida fru samt misshandel av parets son. Åklagaren skriver bland annat följande om brottet:

Seid-Hassan Hashemi har misshandlat sin gravida hustru Latifeh Hosseini genom att slå henne med upprepade slag i i ansiktet, på huvudet och på kroppen samt genom att sparka henne med flera sparkar mot kroppen. Latifeh Hosseini har delvis legat ner under händelseförloppet. Det hände någon gång på natten den 26 december 2015 på Brunnsvägen 33, Lundsbrunn, Götene kommun. Latifeh Hosseini fick smärta, svullnad samt blånader av misshandeln. Brottet bör bedömas som grovt eftersom Seid-Hassan Hashemi visade särskild hänsynslöshet. Seid-Hassan Hashemi begick gärningen med uppsåt.

Misshandeln fortsatte även direkt på morgonen nästkommande dag då Seid-Hassan Hashemi slog frun i ansiktet upprepade gånger. Motivet till de två misshandelsfallen verkar vara att Seid-Hassan Hashemi inte ville att hans fru skulle använda sin mobiltelefon.

Vad gäller sonen så ska Seid-Hassan Hashemi enligt ett vittne ha misshandlat honom vid tre tillfällen.

Latifeh Hosseini, den misshandlade hustrun, var inte samarbetsvillig under utredningen utan försökte försvara sin man. Tingsrätten skriver:

Tingsrätten konstaterar att Latifeh Hosseini endast mycket motvilligt har medverkat i utredningen och då genom att lämna uppgifter som överensstämmer med vad Seid Hassan Hashemi berättat. Det är tydligt att Latifeh Hosseini velat hjälpa sin man och mot bakgrund av utredningen i övrigt hennes uppgifter inte ligga till grund för bedömningen i målet.

När paret sökte asyl till Sverige uppgav Latifeh Hosseini att hon var 20 år men under polisutredningens gång framkom det att hon egentligen är 27 år. Antingen hoppades hon på att ha lättare att få asyl om hon ljög om sin ålder eller så är hon 20 år men ville under polisutredningen dölja det faktum att hon i så fall var 10 år då hon förlovade sig med sin man, då det under utredningen framkom att paret bott ihop i tio år varav de tre första var som förlovade innan de gifte sig.

Seid-Hassan Hashemi har själv bara erkänt att han örfilat sin fru vid ett tillfälle, men döms alltså trots sitt och fruns nekande då det fanns andra vittnen som tingsrätten ansåg var mer tillförlitliga. Straffet blev åtta månaders fängelse och 11 000 kronor i skadestånd till frun.

Bara advokatkostnaderna för rättegången kostade Sveriges skattebetalare över 140 000 kronor. Tingsrätten dömer inte Seid-Hassan Hashemi till utvisning och åklagaren verkar inte ens ha yrkat på det, varför kvinnomisshandlaren med största sannolikhet kommer att bli kvar på svensk mark tills vidare.


  • Publicerad:
    2016-03-01 12:40