Den 27/4 delade aktivister ut några hundra flygblad i Söderhamn för att informera om var man kan engagera sig för vår ras.

Man passade också på att gå och titta på det senaste ”kostverket” staden berikats med. Olle Jonsson heter förmågan som skapat getabocken Barke som fått en central placering. Han har även planer på att uppföra en till 27 meter hög skrotskulptur, jätten Sibbe, intill E4:an.

Att dylikt skräp ploppar upp runt om i vårt land och hyllas som konst får ses som ett symptom på ett degenererat samhälle. Jämför med vad konsten i det sunda och fungerande Tredje riket utstrålade och förmedlade. Har man en naturlig fallenhet för att förfula, förstöra och fjanta på så har man goda förutsättningar för att lyckas som konstutövare i Sverige. Det ligger även nära till hands att anta att dylika missfoster till kreationer endast kan komma ur ett motsvarande sinne hos dess skapare.

För de som vill komma i kontakt med ”konstnären” Olle Jonsson samt Trafikingenjör Christian Norell på Söderhamns kommun, som är den som är ansvarig för markupplåtelse, för att höra varför man vill utsätta medborgarna för detta skräp bifogas kontaktuppgifter nedan.

”Konstnär” Olle Jonsson
Mobil : 070 417 56 46
E-post: olle@ollejonsson.se

Christian Norell, Trafikingenjör Söderhamns kommun
Tel 0270-751 21

12


  • Publicerad:
    2016-04-29 10:30