HÄLSA. Hjärnverksamheten hos unga vuxna påverkas negativt av långvarig och frekvent alkoholkonsumtion, visar en undersökning som utförts vid Östra Finlands universitet och universitetssjukhuset i Kuopio.

En undersökning som gjorts vid Östra Finlands universitet och universitetssjukhuset i Kuopio visar att långvarig och regelbunden konsumtion av alkohol har negativa följder på hjärnan. Undersökningen tyder på att de negativa effekterna är större bland män.

Vid undersökningen, där personer i åldrarna 23-28 år deltog och som druckit mycket alkohol under cirka tio år, aktiverades hjärnans nervceller med en magnetpuls. Deras resultat jämfördes sedan med personer som hade druckit väldigt lite eller inget alls under tio år. Hjärnan reagerade med större aktivitet på pulsen hos de unga män som druckit mycket alkohol.

Specialistläkaren Outi Kaarre säger i ett pressmeddelande att spår av alkoholbruk syns i hjärnan även hos de som inte är missbrukare.

Källa:
Mycket sprit påverkar hjärnan hos unga


  • Publicerad:
    2017-09-04 18:05