USA. South Dakotas politiker har godkänt en resolution som fastställer att pornografi är en folkhälsokatastrof.

anti-pornografi

Senatorer från delstaten South Dakota har godkänt en resolution mot pornografi vars konsekvenser de menar utgör en folkhälsokatastrof. Politikerna vill med hjälp av resolutionen uppmärksamma farorna med pornografins följdverkningar, som bland annat består av riskfylld sexuell aktivitet och lågt självförtroende.

De menar också att pornografin minskar ungas vilja att bilda familj och att den i och med den moderna tekniken i allt högre utsträckning åsamkar skada för män, kvinnor och barn.

Även det republikanska partiets valplattform för 2016 innehöll passager mot pornografi, som de menar ”förstör livet för miljontals människor”. USA:s president Donald Trump undertecknade i somras ett dokument som utlovade att ”seriöst överväga inrättandet av en presidentkommission, vars syfte är att undersöka den skadliga inverkan på folkhälsan som internetpornografi har på unga, familjer och på den amerikanska kulturen”.

Pornografin i väst, framförallt USA, har alltsedan efterkrigstiden haft starka kopplingar till judisk makt-rörelsen. Den judiske professorn Nathan Abrams skrev 2004 en skrytsam artikel i ämnet efter att han intervjuat flertalet judiska pornografer. Han kom fram till att dessa judars drivkraft bakom sitt agerande låg i ett ”primitivt hat” mot det vita anglosaxiska och kristna etablissemanget i USA, som de försökte försvaga ”genom moralisk underminering”.

Källa:
Pornography declared health crisis by South Dakota


  • Publicerad:
    2017-01-26 21:45