HISTORIA. Vad hade ”anarkismens fader” sagt om att anarkister och syndikalister av idag allt oftare finansieras och hyllas av judiska superkapitalister som George Soros?

12 november, dagen då Nordiska motståndsrörelsen kommer att demonstrera under parollen ”Stoppa främlingsinvasionen”, närmar sig. På motståndarsidan förväntas bland annat anarkister och frihetliga socialister stå. Mycket har dock hänt sedan anarkismens födelse. Idag finansieras både Fightracismnow och Expo, som bildats av personer inom AFA, av judiska skurkkapitalister som George Soros, medan nätverket Ingen människa är illegal står på Soros favoritlista. Den och de som grundade den anarkistiska rörelsen hade haft ett och annat att säga om att dagens anarkister låter sig ledas av rovkapitalister som George Soros.

proudhon

Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865) hette mannen som kallas för ”anarkismens fader”. Om han verkligen förtjänar epitetet får de lärde tvista om – det kan dock inte förnekas att denne franske tänkare tänkte även en del intressanta tankar, och vi nationalsocialister skall givetvis kunna diskutera med ideologiska motståndare och lyssna på deras argument, oavsett hur vansinniga de är. Riktiga folk- och rasförrädare ska man givetvis inte argumentera med – deras hjärtan är alltför förgiftade, för att låna Martin Luthers ord om ett visst folkslag.

Vad gäller judarna – Proudhon hatade dom. Hans kritik mot detta folk hade inte samma grundvalar som Luthers och inte heller hade den samma rötter som nationalsocialisternas. Luthers kritik var religiös, Proudhons kan sägas ha varit av mer ekonomisk karaktär (han hatade nämligen också räntan och andra former av utsugande) – nationalsocialismens kritik är däremot heltäckande, flerdimensionell, mångbottnad och djuplodande; i något poetiska ordalag kunde man säga att den spänner från naturalismen och den materialistiska biologin ända till de mystiska domäner där själens elementära egenskaper uppenbaras.

Som nationalsocialist kan jag ibland sympatisera med vissa drag hos Proudhon, som exempelvis hans kritik mot den kapitalistiska ekonomin. Men i mångt och mycket var han något av en drömmare och kunde inte, i likhet med i princip hela första halvan av 1900-talets franska filosofer, komma med någonting av konkret värde. Exempelvis måste hans föreställningar om penningens avskaffande och penningräntans upphävande anses tillhöra drömmeriernas värld, med tanke på att han menade att detta skulle leda till att ingen form av regering (som han i likhet med övriga anarkister felaktigt förknippar med ”förtryck”) mer behövs. Han var även för avskaffandet av nationer, stater och gränser – så Proudhon och jag är på inget vis meningsfränder.

Men nu till mer intressanta aspekter av Proudhons tänkande. I sina dagböcker skrev han att judarna bör utvisas ur Frankrike, samt vidare att juden är mänsklighetens fiende och att denna ras måste skickas tillbaka till Asien – eller utrotas. Han anklagar även diktaren Heinrich Heine för att vara en judisk spion, vilket visserligen kan diskuteras. Mer intressant är att han nämner bland andra Rothschild och Marx i samma mening, och kallar dessa för ”onda, koleriska, avundsjuka, bittra män som hatar oss”. En del biografier har försökt ”förklara” Proudhons ”antisemitism” med att han led av paranoia och vanföreställningar. Hans tankar utgör än idag ett tvisteämne hos vänstern, och det är många som inte vill godkänna honom som en del av sin idéhistoria.

I sammanhanget kan nämnas att Mikhail Bakunin, som väl kan kallas för Proudhons lärjunge och som hamnade i konflikt med Marx i den Första Internationalen, också hade bestämda åsikter om Marx samt vilka krafter han var lierad med. Exempelvis skriver han anno 1869 att ”Marx är jude och omgiven av små, mer eller mindre intelligenta, intrigerande, smidiga och spekulerande judar.” Vidare beskriver han judarna som att de har ena foten i banken och den andra i den socialistiska rörelsen, och deras arslen sittandes på den tyska pressen. ”Dom har tagit över alla tidningar och du kan föreställa dig vilken kväljande litteratur som är resultatet därav.”

Men det egentligt intressanta i sammanhanget är att även Bakunin nämner Marx och Rothchild i samma stycke. Efter att ha förklarat att Marx känner en instinktiv böjelse att hysa respekt för Rothchild, frågar han sig retoriskt: ”Det här kan verka underligt. Vad kan väl kommunism och storfinans ha gemensamt?” Svaret kommer direkt: ”Ho ho! Den marxistiska kommunismen strävar efter en stark, centraliserad stat, och där denna finns måste det oundvikligen existera en statlig centralbank, och där denna existerar kommer det parasitiska judiska folket, som spekulerar på folkets arbete, alltid att finna medel för sin existens.”

Albert S. Lindemann skriver i sin bok ”Esau’s Tears” att Proudhons attacker mot judarna berodde på att han i dom såg ”inte bara representanterna för den avskyvärda moderna kapitalismen, utan också anhängare av den moderna, byråkratiska och centraliserade staten” (Proudhon var anti-kommunist). Likaså skrev Proudhon: ”Juden är till sitt temperament oproduktiv, varken jordbruksförespråkare eller industrialist, inte ens en genuin köpman. Han är… alltid bedräglig och parasitisk, såväl i affärer som i filosofi (något som filosofen Ludwig Wittgenstein, själv jude, skulle återkomma till på 1930-talet)… Han är det onda elementet, Satan, Ahriman, inkarnerad i Sems ras”.

Man kan bara spekulera över orsakerna till hätskheten i Proudhons attacker mot judarna, men vi kan i alla fall konstatera att det var svårt för 1800-talets politiska och ekonomiska tänkare att kringgå den så kallade judefrågan. Som bekant kände sig självaste Marx tvungen att ta upp ämnet – men det är en annan historia.

Det anses ibland passande att antingen börja eller avsluta en text med ett citat, så jag följer traditionen med några ord av George Bernard Shaw:

”Jews from Moses to Marx and Lassalle have inspired all the revolutions”.

Källor:
”Esau’s Tears: Modern Anti-Semitism and the Rise of the Jews” av Albert S. Lindemann
”Anarkismen” av Daniel Guérin
”Karl Marx” av Francis Wheen

AV: Petri Mikkonen


  • Publicerad:
    2016-10-23 19:30