GÄVLE. Ett stort antal anmälningar om övergrepp mot barn som inkommit till socialtjänsten i Gävle har raderats.

Socialtjänsten GävleAnmälningar om övergrepp mot barn och dokumentation om socialtjänstens insatser har försvunnit spårlöst från datasystemen hos socialtjänsten i Gävle. Exakt vilka uppgifter som försvunnit vet man inte säkert, men enligt socialtjänsten i Gävle kan så många som 150 anmälningar ha raderats ur systemen. Ändringarna har spårats till en handläggare på socialtjänsten.

Varje år får socialtjänsten in mellan 1600 och 1700 anmälningar. Närmare en tiondel av dessa kan alltså ha raderats av en enskild handläggare.

”Handläggaren säger att den inte gjort det, och att det som hänt är mycket allvarligt. Men vad vi kan se är det precis det som har skett”, säger Mats Collin, socialchef på Gävle kommun, till tidningen Expressen.

Vilket motiv handläggaren, som arbetat på socialtjänsten i över 10 år, kan ha haft för att radera de aktuella ärendena är i dagsläget inte känt. Sedan historien om de raderade ärendena uppdagades för två veckor sedan har han tillsvidare blivit avstängd från sitt arbete. Eventuellt kommer en polisanmälan om tjänstefel att upprättas under nästa vecka.

Källa:
Anmälningar om övergrepp mot barn i Gävle raderade


  • Publicerad:
    2013-04-28 15:42