ARBETSMARKNAD. Arbetsförmedlingen kommer inom kort att öppna sitt första kontor i Afrika. Syftet är att underlätta för anhöriginvandrande somalier att få jobb i Sverige.

af

Etiopiens huvudstad Addis Abeba har länge saknat en svensk arbetsförmedling i staden. Det blir det dock ändring på nu när de svenska skattebetalarna frikostigt möjliggjort detta.

Syftet med tilltaget ska vara att hjälpa de somalier som fått uppehållstillstånd som anhöriginvandrare men ännu inte kommit iväg norrut. Detta genom att kontrollera de aktuella somaliernas yrkes- och utbildningsbakgrund så att de kan placeras rätt i Sverige och så fort som möjligt få jobb.

Kan vi hjälpa till med att förbereda de här individerna inför detta tror vi att det finns tidsvinster helt enkelt inför de här personernas etablering, säger Mattias Wahlsten, samordnare för etableringsfrågor på Arbetsförmedlingen.

Källa:
Arbetsförmedlingen öppnar i Addis


  • Publicerad:
    2015-02-05 17:20