OPINION En bra arbetsmoral hjälper individen, gruppen och folket att vinna fördelar mot andra entiteter.

För flera år sedan läste jag en artikel där författaren förklarade hans vision av hur en gemensam fascistisk arbetspolitik skulle upprättas med betoning på arbetsmoral och lojalitet. Konceptet byggde på att alla individer skulle försöka göra sitt allra bästa hela tiden. Inte bara på arbetstid, men artikeln handlade främst om arbetsmoral idag.

Då jag inte kommer ihåg mer än själva grundkonceptet har jag själv fått sätta mig ner och tänka ut hur jag själv ser på saken kring dessa frågor. Då jag inte har arbetat i några andra länder än i Sverige så är det mina egna erfarenheter på svensk arbetsmarknad som producerat den här texten.

Att göra sitt bästa hela tiden på arbetet

Tänk om chefen är en idiot som mest gormar dig i örat? Arbetskamraterna är kanske inte bara lata, de är mestadels odugliga också, samtidigt som lönen är urusel. Anser jag då att du fortfarande skall göra ditt bästa? Svaret på den frågan är ett rungande ja, så länge du inte utsätter dig för faror som kan påverka din hälsa väldigt negativt i nutid men även längre fram.

Har du som målsättning i livet att göra ditt bästa hela tiden så kommer du naturligt att utvecklas och inte bara bli en bättre arbetare, du kommer lära dig saker som du sedan kan ta med dig i resten av livet. Säg att du småjobbar på en bilverkstad men pluggar till läkare. Det du lär dig på bilverkstaden, det kommer du ha användning för även som läkare. Hade du kanske varit ointresserad av att jobba på bilverkstaden eller bara försökt slöa bort tiden så förlorar du en kunskap som är bra att ha. Anammar du en sådan mentalitet så kommer ditt liv allt mer att präglas av medelmåttighet.

Arbetsmoralen idag

Som jag ser det har vi i Sverige fått det sämsta av två ideologiska idéer. Den marxistiska lögnen om att alla personer jobbar exakt likadant och därmed förtjänar alla ”lika lön för lika arbete”. Detta gör att vi inte har några större skillnader i lön även om personernas arbetstempo eller kunskap är olika. Det som behövdes då var att arbetarna i alla fall i teorin såg till att ingen slöade på jobbet och att alla skulle upprätthålla den nivån som var utsatt. Det sistnämnda har vi inte idag.

Istället väljer flera att ta till sig ett liberalt tankesätt för att undvika konflikt med andra, men också i hopp om att själv behöva göra mindre. Gör alla andra mindre så behöver inte jag heller arbeta lika hårt. Det ligger även i människans natur att sträva efter att få så mycket som möjligt för så lite arbete som möjligt. Denna instinkt är bra i vissa scenarion, men i andra är den sämre, denna instinkt (arv) måste påverkas till en sund nivå genom propaganda (miljö). Liberalismen uppmuntrar denna egenskap vilket skapar egoistiska individer som gärna maskar eller hugger sina medmänniskor i ryggen.

Dessutom anser den liberala människan att denne inte blir belönad för sitt extra arbete på lönesedeln för det gamla marxistiska socialdemokratiska tankesättet med lika lön för lika arbete finns fortfarande i Sverige i för hög utsträckning.

Är den liberala fria lönesättningen svaret på dessa problem?

Enligt mig är det ett steg i rätt riktning, men jag är inte nöjd med det ändå. Anledningen till det är att ett sådant system gör att människor individualiseras ytterligare och ser efter sina egna personliga intressen i större utsträckning, lojalitet köps med höjda löner och förmåner. När en människa arbetar så arbetar personen inte bara för sig själv utan personens arbete påverkar samhället. Den enskilda människan är ett av många kugghjul i samhället. Arbetar människan bra så lyfter personen upp samhället, producerar företaget så lyfts samhället runtomkring upp ännu mer och arbetar folket bra så lyfts nationen upp.

Lojaliteten till företaget skall därför enligt mig ses i ett större sammanhang eftersom det är samhällsbärande. Lojaliteten skall även riktas till dina arbetskamrater på företaget eftersom ni som företag tävlar med andra företag likt naturens organismer tävlar mot varandra i kampen för överlevnad. Försvinner företaget i byn så blir inte bara du arbetslös, din granne som dina barn leker med kanske också blir arbetslös.

Skall du arbeta ihjäl dig för ett dåligt företag?

Ett företag vars ledning förser sig själva medan arbetarna tas hand om dåligt förtjänar att gå under. Tvingas du jobba övertid hela tiden och detta påverkar din relation med din familj negativt. Gå då till chefen och påpeka detta! Bestämmer sig företaget för att inte anställa nya människor kommer detta leda till att din relation med familjen påverkas negativt, detta kan i sin tur leda till sämre hälsa för dig och det kanske är tid att se dig om efter ett nytt jobb.

Har du sämre lön än andra i branschen? Fråga om högre lön och går inte cheferna med på det, då är det kanske dags att söka ett nytt jobb på en ny arbetsplats! Var den här brytningspunkten för din lojalitet till företaget kommer antagligen skilja sig från individ till individ. Men ser jag en chef som betalar en dålig lön men samtidigt har lagt in alla sina besparingar i företaget för att inte behöva sparka människor, då skulle inte mina lojalitet till chefen och företaget brytas utan istället stärkas.

Vill du hitta nytt jobb och du har fullföljt konceptet av att alltid göra ditt bästa, då kommer du vara en bra arbetare och företag gillar bra arbetare. Du kommer gå in på arbetsintervjun med en bra och genuin attityd som gör att dina chanser till att hitta ett nytt jobb kommer att öka väsentligt.

Hur skall du hantera medvetet slöande medarbetare, som mest hänger vid kaffeautomaten? Påtala att de är latmaskar och att du vill se förändring. Händer ingenting så säg till medarbetaren att du kommer gå till chefen för att du är trött på att se människan slöa. Att uppmana till produktivitet är inte fel, det är något positivt. Väljer chefen att ignorera detta och du inte finner detta acceptabelt, byt jobb. Hitta ett företag som har en högre strävan. Eller skola om dig till ett annat yrke om branschen inte längre tilltalar dig.

Våga pröva och känn efter om det stärker dig

Jag uppmanar alla att leka med konceptet att alltid göra sitt bästa. Sätt en gräns på en till två veckor och jämför hur ditt beteende var innan och hur det är efter. Jag tror det kommer kännas ovant att inte häcka vid kaffeautomaten, surfa på jobbet, maska genom att sätta sig på dasset i en halvtimme eller timme för att fördriva tiden.

Att ha en bra arbetsmoral kommer även påverka ditt engagemang i saker du väljer att ta dig an. Det är precis som vid fysisk träning. Tar du till dig det här konceptet så kommer arbetsproduktiviteten öka och genom det kommer du att öka din konkurrenskraft gentemot andra individer, grupper, företag, regioner, nationer och raser. I slutändan handlar det om att skapa så bra människor som möjligt för att konkurrera ut den nuvarande toppen i vårt samhälle.