INRIKES. Nordiska motståndsrörelsen lyfte under helgen fram årsdagen av terrorbombningarna i Dresden. De allierade är skyldiga till att ha bombat ihjäl hundratusentals civila människor.

Nordiska motståndsrörelsen utförde under den gångna helgen flera aktioner runtom i landet för att upplysa om de allierades medvetna bombningar av civila människor i Tyskland under andra världskriget. Aktiviteter har skett i Jönköping, Falun, Karlstad, Skåne, Blekinge, Borås och Eskilstuna. Aktiviteterna har bestått av allt från affischering till torgmöte med tal. På Nordiska motståndsrörelsens hemsida finns mer information och bilder från aktiviteterna.

Foto: Motståndsrörelsen.se

Nordfront har under ett flertal år upplyst människor om bombningarna av Dresden något som medvetet åkt ned i minneshålet efter andra världskriget.

Nordfront väljer att lyfta fram två artiklar till läsarna som tidigare publicerats på årsdagen av bombningarnas inledning den 13 februari som ledde till att hundratusentals civila medvetet brandbombades till döds.

Minns Dresden – idag 75 år sedan de allierades terrorbombning

Slakthus Dresden


  • Publicerad:
    2021-02-16 22:10