PAKISTAN. Barnäktenskap kommer även i framtiden att vara lagligt i Pakistan då ett förslag om förbud dragits tillbaka. Anledningen var att landets råd för muslimsk ideologi ansåg att förslaget är ”oislamiskt” och blasfemiskt.

Ett lagförslag i Pakistan som skulle innebära att barnäktenskap förbjuds har dragits tillbaka efter att landets råd för muslimsk ideologi bedömt det hela som oislamiskt och blasfemiskt. Förslaget skulle i praktiken betyda att giftermålsåldern för kvinnor höjs från 16 år till 18 år.

Rådet för muslimsk ideologi bildades 1962 i syfte att ge råd till Pakistans parlament vid lagstiftning. Rådet ska då se till att lagarna som parlamentet stiftar är kompatibla med Sharia. Rådets synpunkter är inte bindande men följs ändå många gånger av parlamentet.

Bakom förslaget som skulle förbjuda barnäktenskap står Marvi Memon som är medlem i Pakistanska muslimska förbundet och hon vill att de som anordnar barnäktenskap ska kunna dömas till två års fängelse.

Rådet för muslimsk ideologi anser till och med att den nuvarande giftermålsgränsen för kvinnor är för hög och att den borde sänkas. Rådet har tidigare sagt att kvinnor ska kunna gifta sig så fort de ”visat tecken på pubertet”. Förut har man även försvarat att kvinnor ska giftas bort redan vid nio års ålder precis som en av profeten Muhammeds fruar.

Källa:
Förbud mot barnäktenskap i Pakistan drogs in: ”Oislamiskt”


  • Publicerad:
    2016-01-17 14:50