KVINNORÄTT. Nu är det i Saudiarabien slut med att män ska kunna skilja sig från sina fruar utan att hon får reda på det.

En ny lag i Saudiarabien kräver att alla skilsmässor numera måste meddelas via SMS.

Saudiska kvinnor har från och med söndagen fått ”rätten” att bli meddelade via SMS ifall deras makar har bestämt sig för att överge dem.

Denna nya framåtsträvande lag utgör en förstärkning av saudiska kvinnors lagliga så kallade rättigheter jämfört med vad som gällde tidigare, då den make som ville lämna sin hustru inte ens var skyldig att tala om för henne att han hade lämnat henne.

Det är endast män som har rätt att dumpa sina fruar, och därmed också de enda som har skyldighet att skicka sådana skilsmässo-SMS.

Den nya lagen är ett sätt för kungadömet att ta bort den internationella stämpeln med ”hemliga skilsmässor”, när äkta män lagligt kunde dumpa sina fruar utan att meddela dem.

SMS-skilsmässor gör därmed att hemliga skilsmässor nu tillhör det förflutna.

Ryska RT tycker att Saudiarbien därmed har nått upp till åtminstone pubertal nivå på sin lagstiftning, eftersom det nu i alla fall blir ett krav att SMS-dumpa sina fruar, ungefär som ”12-åriga barn gör” med varandra i andra länder.

Syftet — att medvetandegöra kvinnorna om sina civilstånd
Syftet med den nya SMS-dumpningslagen är att kvinnor ska göras medvetna om sitt civilstånd. Därmed kan de vidta juridiska åtgärder för att exempelvis säkerställa att de erhåller ekonomiskt underhåll från sin före detta make som förlupit hemmet.

Förra året skapade landet rubriker när man införde en lag som kunde göra det möjligt för kvinnor att få köra bil — under förutsättning att hennes make godkände det.

Men i allmänna rättsförhandlingar ges en kvinnas vittnesmål bara halva värdet av vad hennes makes vittnesmål gör, så kvinnor har i rättsliga sammanhang svårt att hävda sig mot sina övermän. ”Regler är ju ändå regler”, kommenterar RT kvinnornas situation i landet.

RT noterar dock att SMS-dumpning av makar inte är en saudisk uppfinning. År 2017 utfärdade Turkiets direktorat för religiösa frågor en fatwa som beslutade att olyckliga förhållanden kan upplösas via telefonsamtal, fax, brev eller SMS, genom en skilsmässometod som kallas trippel talaq.

Källa:
Secret divorce is history now! Saudi women to learn they’re single again via…SMS?!


  • Publicerad:
    2019-01-06 20:05