Både barn och vuxna tillbringar nästan hela sin fritid framför dator/tv/mobiltelefon. Vi kan beskåda en hel befolkning som till mångt och mycket tappat all form av fantasi och kreativitet och där umgänget mellan människor blivit lidande.

Det hela blir lite av en paradox då samhället av idag säger sig uppmana alla till ”individualitet”. Trots denna påstådda frigörelse är människor mer eller mindre slavar under likadana beteendemönster. Jag tycker att det mest skrämmande är att till och med barnen har blivit själsliga slavar under tekniken. Det är inte ovanligt med små barn på 4-7 år som har egen dator eller ipad. Något som ofta tycks gå hand i hand med detta är att den fria och naturliga leken nästan inte existerar längre.

barn_mobiltelefoner

Det finns tyvärr barn som är så vana att bli styrda i sin lek att de inte klarar av att utifrån sina egna tankar hitta på egna lekar och äventyr. En annan viktig detalj är att allt fler föräldrar själva är själsligt passiva. Nutidsmänniskans liv är ett inrutat schema där spontanitet och naturliga relationer är sällsynta inslag i vardagen. Jag känner till folk som fastnat i detta ekorrhjul. Stressade rusar de genom livet och glömmer bort det som verkligen betyder något. De tycker sig inte ha tid att hälsa på sin gamla mamma eller stanna och lyssna på det lilla barnet som vill berätta något.

För något år sedan läste jag i Metro om en kurs i hur man ska göra när umgås med sina barn (!). En del i kursen gick ut på att under en hel helg försöka låta bli både dator och tv. Tanken var att man skulle lära sig att umgås utan dessa ”hjälpmedel”. För de äldre generationerna låter nog detta chockerande och verklighetsfrånvänt men det är där vi är nu. Människor blir allt mer beroende av tekniken och glömmer bort vikten av att bejaka de mänskliga kontakterna. Man brukar ju säga att barn gör som man gör och inte som man säger och detta är ett klart bevis på det. Många barn vet inte hur man umgås, kommunicerar eller löser konflikter.

Ett steg i rätt riktning hade varit om både vuxna och barn insåg att de mår bra av att vistas ute i naturen och gärna i kombination med fysisk aktivitet. Barn som i tidig ålder lär sig att vara fysiskt passiva riskerar att lägga en ohälsosam grund som kan bli mycket svår att bygga upp i vuxen ålder. För att växa optimalt och bygga upp styrka och motorik behöver barn få leka, klättra, hoppa, springa och riva loss. Den bästa lekplatsen är inte den EU-anpassade och ”barnsäkra” utan det är skogen. Det finns otaliga rapporter om hur det positivt påverkar människans psykiska och fysiska hälsotillstånd att vistas ute i naturen.

barn_skogen

Jag är övertygad om att vårt osunda och opersonliga samhälle inom en snar framtid kommer att urarta ännu mer. Många av de barn som växer upp nu har inte fått den stabila grund de behöver för att klara av vuxenlivet. Vi vuxna bär ett enormt ansvar och vi bör tänka på att barnen har oss som närmsta förebilder. Som förälder har man möjligheten och skyldigheten att säga ifrån och visa vägen. Stäng av tv:n, datorn och mobilen och få ut barnen. Man är ingen elak mamma/pappa bara för att man sätter gränser. Snarare tvärtom. Att inte sätta gränser kan ge förödande konsekvenser.

Nu är våren snart här och jag hoppas att skogarna, gårdarna och lekplatserna kommer att vara fulla av vilda ungar! Jag önskar också att fler vuxna stannade upp en smula och funderade över vad det uttjatade uttrycket ”kvalitetstid” faktiskt innebär. Vi måste ta oss tid att hitta tillbaka till ett mer sunt och naturligt leverne där ”här och nu” tas tillvara och de mänskliga relationerna vårdas.


  • Publicerad:
    2013-03-05 19:40