Kampgrupp 101 var ute på Enskedes gator den 16/9 för att med sprej och banderoller sprida det nationalsocialistiska budskapet och göra de boende i området uppmärksamma om organisationens närvaro.

Är du inte redan ansluten och känner att du vill hjälpa till i kampen för ett fritt och enat Norden? Ansök om medlemskap här.

1


  • Publicerad:
    2016-09-24 18:00