INRIKES. En pojke på ett boende i Sjuhärad har blivit våldtagen av två 16-åriga pojkar som även de är hemmahörande på samma boende. Nu begärs gärningsmännen häktade för barnvåldtäkt.

Två 16-åriga pojkar har nu begärts häktade efter att ha våldtagit en pojke på ett boende i Sjuhärad. Offret är under 15 år vilket gör att våldtäkten går under misstanken ”våldtäkt mot barn”. Både gärningsmännen och offret var alla hemmahörande på ett vad media väljer att kalla för ”boende” utan närmare specifikationer. Dock har det flera gånger tidigare rapporterats om liknande homovåldtäkter mot barn på så kallade HVB-hem för ”flyktingbarn”.

Kammaråklagare Hediye Kurt vill inte lämna några närmare uppgifter om fallet med hänvisning till att det är ett känsligt fall med flera parter som ska höras. För att kunna häkta någon som är under 18 år krävs synnerligt starka skäl, något som Krut anser finns här.

— Jag menar att de begått gärningen tillsammans och i samförstånd. Det finns en hög kollusionsfara och i det här fallet föreligger synnerliga skäl.

Med kollusionsfara menar man att det finns stora risker för att de misstänkta kan förstöra bevis eller försvåra utredningen genom att prata med offer eller vittnen.

Källa:
16-åringar begärs häktade för våldtäkt på yngre pojke


  • Publicerad:
    2017-01-17 10:50