KUNGÄLV. Här sammanfattas den gångna söndagens torgmöte i Kungälv i text och bild. Dagen inleddes med offentliga aktiviteter runt om i staden och därefter hölls ett lyckat torgmöte, som följdes upp av diskussioner, intervjuer och spridandet av valsedlar.

Söndagen den andra september var det alltså dags för ytterligare ett torgmöte i Kungälv, Västra Götaland. Två veckor tidigare hade man arrangerat valkampanjens första torgmöte i Kungälv och då samlat drygt 200 åhörare till Fredrik Vejdeland, som är förstanamn på Nordiska motståndsrörelsens valsedlar för Kungälvs kommun.

Precis som för två veckor sedan så började man dagen med offentliga flygbladsutdelningar i centrala Kungälv. Till skillnad från förra gången hade man denna gång även bedrivit offentliga flygbladsutdelningar fem dagar innan dagen för torgmötet. I jämförelse med de andra valorterna, Boden och Ludvika, så har man i Kungälv förnekats att ha varken valtält eller ens ett bord för valsedlar, tidningar och kaffe. Detta tycks dock inte förhindra vanliga kungälvsbor från att bekanta sig med Motståndsrörelsens aktivister och nationalsocialismen som idé – snarare tvärtom och de etablerade partiernas beteende sticker i ögonen på kungälvsborna!

Trots att man åtminstone fått tillstånd att bedriva valkampanj på tre platser i centrala Kungälv, så fanns det dagen till ära dialogpolis på plats. Det klargjordes att det sista man ville var att polisen skulle spärra av Nytorget för torgmötet eftersom att det då skulle försvåra för åhörare att ta sig in på torget.

Dialogpoliserna får veta att det går som bäst med minimal polisiär inblandning.

Nederländska turister sökte sevärdheter i staden och fann helt rätt!

De offentliga flygbladsutdelningarna gick utmärkt. Trots att man som sagt propagerat i Kungälv under hela veckan, så var folk intresserade av både det tryckta materialet och av att samtala med aktivisterna. Det är milt sagt tydligt att intresset för politik toppar nu i valtider! Massinvandring och vad som ska hända med alla främlingar som kommit hit var garanterat de vanligaste diskussionsämnena, även om det i andra fall spände till vad Motståndsrörelsen tyckte i sakfrågor om sjukvård eller pensioner.

På de flygblad som spridits under veckan för att upplysa om dagens torgmöte framgick det att Fredrik Vejdeland samt överraskningar stod på schemat. Redan tidigt under söndagens NTV-sändning så avslöjades en av överraskningarna, nämligen Nordiska motståndsrörelsens ledare Simon Lindberg. Detta var en märkbart uppskattad överraskning bland såväl aktivister som sympatisörer – och som Elin Reinhardt nämnde i Radio Kungälv så fanns det de som rentav blev lite blyga.

NTV:s Richard Björkman avslöjar en av dagens överraskningar, Simon Lindberg.

Nationalsocialism är tveklöst den senaste ”innegrejen” hos Kungälvs ungdom. ”Schysst! Vi kommer att hamna på Nordfront!”

De offentliga flygbladsutdelningarna fortlöpte i drygt två timmar innan man omgrupperade från respektive plats till Nytorget. Strax efter att de olika grupperna med flygblad och tidningar börjat anlända till torget, där talen skulle hållas, kom en skock trashankar lunkande i samma riktning. Detta var alltså vad som skulle sättas in som motvärn mot Nordiska motståndsrörelsen och den ideologi som utmålas som spiken i kistan för världen, freden och alla människor. Dessa trashankar ställde sig, precis som man tidigare valrörelser gjort mot Sverigedemokraterna, med ryggen mot Nordiska motståndsrörelsen samtidigt som olika sorters tanter och manstanter talade gråtfärdigt om FN och liknande superviktiga saker.

Efter att ljudet riggats och finjusterats var det sedan dags för valkampanjsansvarige Simon Engelin att ta till orda och hälsa alla välkomna. Därefter röjde han den del av överraskningarna som ännu bestod, vilket visade sig vara Peter.

Simon Engelin öppnar torgmötet.

Peter är andranamn på Nordiska motståndsrörelsens valsedlar för Kungälv och kom att tala om sin väg från Svensson till den nationalsocialist han är idag. Han berättade om hur han började ifrågasätta saker som tedde sig märkliga, trots att det var få som ifrågasatte dem. Detta kritiska tänkande kom sedan att pröva fler ämnen och frågor, för att till sist få den kritiskt tänkande att inse att han nog bannemig är nationalsocialist. För mer information om Peter hänvisas läsaren till Radio Kungälvs sextonde avsnitt.

Nordiska motståndsrörelsens andra namn i Kungälvs kommun, Peter, debuterar som talare.

Nästa talare var Fredrik Vejdeland, som dock inte debuttalade. Han är förstanamn i Kungälvs kommun och i Västra Götalands län, samt tredjenamn på Nordiska motståndsrörelsen riksdagssedlar.

Han talade bland annat om hur Kungälv håller på att förändras – och framförallt försämras – till att bli mer urbant och mer mångkulturellt. Han fortsatte genom att belysa hur otroligt lite Sverigedemokraterna, som ofta utmålas som någon form av opposition till övriga etablerade partier, faktiskt ens försökt att uträtta under den gångna mandatperioden. Med Nordiska motståndsrörelsen invald i kommun, landsting och/eller riksdag kan man räkna med handling!

Vejdeland påtalade även att man förvisso stött på ett visst byråkratiskt motstånd under valkampen i Kungälv, men knappast några politiska argument. Det enda som framförts är av en förment äldre dam i en impopulär lokaltidning, där den förment äldre damen prisar den sinnessjuka massinvandringen för att den givit oss pizza och hamburgare. Detta argument nedgjordes dock hastigt genom att hänvisa till en kokbok från 1935, där ett pizzarecept finns nedtecknat. Slutsnackat om mat!

Nordiska motståndsrörelsens förstanamn i Kungälvs kommun, Fredrik Vejdeland, talar.

Dagens siste talare var Simon Lindberg, ledare för Nordiska motståndsrörelsen. Hans tal redogjorde för hur situationen i Skåne ser ut, både i avseendet rasfrämlingar och Sverigedemokraternas framgångar. Båda dessa aspekter är längre gångna i Skåne. Inte ens i de kommuner som är Sverigedemokraternas absolut starkaste fästen visar detta parti på att de faktiskt sätter sig till motvärn mot galenskap som massinvandring! Snarare sitter de tysta på sina möten och gör sig inte till besvär. Helt olikt hur exempelvis Pär Öberg tar sig an kampen i Ludvikas kommunfullmäktige!

Nordiska motståndsrörelsens ledare, Simon Lindberg, talar.

Efter att torgmötet officiellt avslutats fanns det möjlighet för åhörarna att samtala med såväl talarna som andra representanter från Motståndsrörelsen. Många gjorde detta och stämningen var mycket trevlig. Många var dessutom intresserade av de klistermärken, tidningar och valsedlar som fanns att hämta bredvid scenen.

En märklig kombination beståendes av tv-kanalen Al Jazeera och en representant för ”Vikingar mot rasism” passade även på att intervjua Fredrik Vejdeland i ämnen som rörde svenskhet, arvet från vikingarna och dylikt. Gissningsvis kommer detta att uppmärksammas vid ett senare tillfälle.

Fredrik Vejdeland intervjuas angående vikingar, svenskhet och mycket annat.

Fram tills valet på söndag så kommer representanter för Nordiska motståndsrörelsen att befinna sig i centrala Kungälv för att sprida propaganda och snacka politik med förbipasserande, så kom gärna dit och hämta valsedlar!


  • Publicerad:
    2018-09-06 22:10