INRIKES. Banker försöker ”stoppa oppositionella och regimkritiker från att öppna bankkonton”, menar riksdagsledamoten Björn Söder (SD) som nu kräver svar från regeringen om hur man tänker stoppa bankernas framfart mot oliktänkande.

Björn Söder (SD). Foto: Johan Fredriksson/Esquilo (CC BY-SA 3.0) .

Under den senaste tiden har de banknedstängningar som redan för flera år sedan drabbade bland annat Nordiska motståndsrörelsen och Nordisk Ungdom även drabbat mer konservativa och återhållsamt invandringskritiska medieprojekt och grupper.

Detta har lett till att riksdagsledamoten Björn Söder (SD) har krävt åtgärder mot bankerna av regeringen och finansmarknadsminister Per Bolund (MP) .

I en så kallad kommuniké från Samnytt menar Söder att banktrakasserier har pågått länge och även drabbade Sverigedemokraterna en gång i tiden.

— Vi blev nekade av många banker att öppna konton. Det måste finnas en kontrollmekanism så att detta inte utnyttjas på samma sätt som det nätjättarna nu håller på med, säger Söder.

Samnytt citerar Björn Söders skrivelse till finansmarknadsminister Bolund:

I kölvattnet av techjättarnas nedsläckningar på de sociala plattformarna av konservativa politiker och röster för att hindra dessa att nå ut, har bankerna börjat vidta likande åtgärder för att stoppa oppositionella och regimkritiker från att öppna bankkonton. Vissa banker har även stängt ned konton. Detta trots, precis som i fallen med techjättarnas inskränkningar av yttrandefriheten, att personer och företag håller sig inom lagen.

Bankerna använder sig av olika ursäkter, som att man vill hindra penningtvätt och att man ska ha god kundkännedom, men det är uppenbart att dessa argument i flertal fall är rena svepskäl till att försöka stoppa människor och företag från att bedriva opinionsbildande verksamhet. Situationen med både techjättarnas och bankernas ageranden börjar allt mer påminna om samhällen som vi brukar känna igen från totalitära och odemokratiska länder, främmande från vårt Sverige. [..]

Det är uppenbart att yttrandefriheten och demokratin i Sverige nu är allvarligt utsatt från olika håll och det pågår ett intensivt arbete för att tysta oliktänkande. Av denna anledning vill jag fråga statsrådet Per Bolund: Vad gör statsrådet för att säkra att EU:s bankdirektiv efterlevs och att inte bankerna tillåts göra politiska överväganden för att hindra kunder på politisk grund?

 


  • Publicerad:
    2021-01-18 21:30