INRIKES. Borlänge kommun ogillar att människor som vill att de nordiska folken ska överleva har samma rättigheter som andra. Något de nu vill ändra på.

Bild från Nordiska motståndsrörelsens 1 maj-demonstration i Borlänge 2016. Infälld på bild th. Kenneth Persson (S), bildkälla Facebook.

Efter att Borlänge kommun fått nys om att Nordiska motståndsrörelsen under januari månad anordnat ett arrangemang i Idkerbergets Folkets Hus beslutade de sig för att försöka omtolka lagen. Detta för att försöka göra så att människor som vill att de nordiska folken ska överleva inte ska behandlas som andra medborgare.

— Vår säkerhetsavdelning synar nu saken. Hur vi kan medverka till att lokaler i kommunen inte hyrs ut till organisationer som föreningar inte vill hyra ut till, säger Kenneth ”Paranoide” Persson (S) som är ordförande i socialnämnden i Borlänge kommun.

För att stoppa Nordiska motståndsrörelsen från att hålla fler lugna, städade och oproblematiska sammankomster ska kommunen nu se över om man kan göra så att hyresavtal i framtiden måste tecknas med föreningar och inte med privatpersoner vilket man kan göra idag.

— Det är inget som säger att en bulvan i dag kan hyra lokaler av kommunen. Och att vi då får svårt att avhysa pågående arrangemang som vi inte vill ha i våra lokaler, menar Persson.

Paranoide Perssons förtrycksfantasier bryter mot lagen
Att förbjuda oliktänkande från att hyra kommunala lokaler bryter mot kommunallagens likställighetsprincip, där det står att ”kommuner och landsting ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat”.

Trots att det är olagligt att neka politisk opposition från att hyra kommunal mark har detta redan skett upprepade gånger. Bland annat nekade Region Gotland Nordiska motståndsrörelsen från att hyra mark under Almedalsveckan 2018, trots att de visste att de därmed utförde en kriminell handling.

Nyligen har även medlemmar i organisationen stoppats från att bedriva vanlig fysisk träning i Nacka kommuns lokaler.

Pär Sjögren: ”Dom kan inte hindra oss annat än via olagliga metoder”
Nordiska motståndsrörelsens nästeschef för Värmland och Dalarna, Pär Sjögren, säger till Nordfront att Borlänge-sossarnas tilltag är ett exempel på hur ”ett desperat system tar till desperata åtgärder” mot oppositionella.

— Jag tycker det är talande för hur dessa så kallade ”demokrater” agerar. Ska de börja föra åsiktsregister eller hur skulle detta i praktiken fungera? De kan ju inte hindra oss annat än via olagliga metoder. Vi kommer givetvis bemöta detta tilltag på bästa lämpliga sätt.

Källor:
Så ska Borlänge kommun stoppa NMR från att hyra lokaler – ”Vi har en läxa att lära oss”
Kommunallag (2017:725)


  • Publicerad:
    2019-02-12 21:00