INRIKES. Sverige ligger i topp bland europeiska länder när det kommer till dödsskjutningar, enligt en ny studie.

Sverige ligger sedan år 2018 i topp bland Europas länder, åtminstone vad gäller statistiken för dödsskjutningar. Detta visar en ny jämförelse från Brottsförebyggande rådet (BRÅ).

Undersökningen har genomförts genom att jämföra Sverige med 22 andra länder i Europa under åren 2000-2019.

När undersökningen påbörjades låg Sverige i botten av statistiken, men från och med år 2012 har landet av någon anledning rusat uppåt.


  • Publicerad:
    2021-05-26 23:55