EKONOMI Av den under valkampanjen utlovade sänkningen av diesel- och bensinprisen återstår en spillra. SD:s ekonomisk-politiske talesperson förutspår dock inga anklagelser om brutna vallöften.

Sverigedemokraterna kampanjade under valrörelsen på en sänkning av dieselpriset med tio kronor och bensinpriset med 6,50 kronor. Annonser tydliggjorde kravet man ställde på dåvarande S-regeringen:

Sänk bränslepriserna nu, annars kommer vi göra det efter valet.

Årsskiftets förestående prissänkning blir dock avsevärt mindre än vad som utlovats. Den ingångna överenskommelsen mellan regeringspartierna och SD innebär 41 öres sänkning för diesel och 14 öres för bensin.

"Journalister och socialdemokrater de enda som inte förstår"

Oscar Sjöstedt, ekonomisk-politisk talesperson för SD, tror emellertid inte att hans parti löper någon som helst risk för att hamna i en svekdebatt. Till DN säger han:

— Jag tror att väljarna är helt införstådda med att om ett parti inte har egen majoritet så har man inte möjlighet att få igenom 100 procent av sin politik. De enda som inte förstår det är journalister och socialdemokrater … Det är småmakabert att utvärdera en regerings reformagenda efter åtta veckor. Mandatperioden är fyra år så vi kan ha den här diskussionen om tre år och nio månader.

Enligt Sjöstedt ser hans parti nu som sin uppgift att helt oavsett den ingångna överenskommelsen med den nuvarande regeringen med full kraft verka för en sänkning av dieselpriserna med tio kronor litern framöver.

— Frågan i sig är inte särskilt komplex i termer av lösningar. Man sänker skatten och tar bort reduktionsplikten, då har man åstadkommit det man vill göra. Det är inte komplicerad lagstiftningsmateria på det sättet, det är bara en fråga om politisk vilja, förklarar han i tidningen.

Morgontidningen är av en annan uppfattning. Redan för elva dagar utlovande man en stundande helt ofrånkomlig svekdebatt rörande:

  • skattehöjningarna som inte skulle bli av
  • elprisstödet som skulle vara på plats den första november
  • de förkrympta prissänkningarna på diesel och bensin