SYDAFRIKA. Enbart i december förra året mördades tio vita sydafrikaner och det skedde 35 farmarattacker. Det pågående folkmordet beskrivs nu i en blogg som drivs av den brittiske politikern och journalisten Zack Culshaw.

I ett blogginlägg på den nationella bloggen Busp-hampshire.org, som drivs av den brittiske politikern och journalisten Zack Culshaw, beskrivs det pågående folkmordet på vita i Sydafrika.

Culshaw vill i samarbete med den ideella organisationen Stop White South African Genocide medvetandegöra den etniska rensningen av vita, som ignoreras av en hel värld. Avsikten är att på regelbunden basis rapportera om situationen i landet, där vita i stort sett dagligen utsätts för brutala attacker.

År 2016 bedömde Genocide Watch att vita sydafrikaner befann sig på nivå sex på en tiogradig folkmordsskala, idag är det snarare nivå sju eller åtta. Genocide Watch är en internationell organisation som övervakar, inte bara antalet människor som mördas i rasmotiverade mord, utan den politiska och socioekonomiska miljö där dessa människor befinner sig. Det är folkgruppen Boer, eller vita sydafrikaner, som utsätts för återkommande brutala attacker där de misshandlas och dödas.

Att det i Sydafrika mördas i genomsnitt runt 58 människor dagligen är inget skäl att låta folkmordet på vita gå obemärkt förbi, skriver Culshaw. Många vita sydafrikanska bönder uppger att de löper en konstant risk att dö eftersom polisen och domstolarna inte gör något för att hjälpa dem eller skydda dem från rasistiska attacker. ”Varför kritiserar ingen denna så kallade ´Regnbågsnation’”, undrar Cushaw.

”Regnbågsnationen” (Rainbow Nation) är ett begrepp som myntades av ärkebiskop Desmond Tutu för att beskriva Sydafrika efter rasåtkillnadspolitiken 1994. Begreppet användes sedan av Nelson Mandela som med det avsåg mångkultur.

Enbart i december 2020 skedde 35 attacker mot vita farmare och tio vita sydafrikaner fick sätta livet till. I stort sett samtliga fall var gärningsmännen svarta sydafrikaner.

Varning för obehagliga bilder.

 

Farmarattack den 25 januari 2021. Faksimil: Stop White South African Genocide.

 


  • Publicerad:
    2021-01-27 23:25