DAGENS DATUM. I november 2009 beslutade FN:s generalförsamling att den 18 juli ska vara en ”årlig internationell dag till att hedra Nelson Mandela”.

I efterkrigstidens väst har Nelson Mandela kommit att bli själva sinnebilden av den heroiska svarta medborgarrättskämpen som vigde sitt liv mot de onda vita imperialisterna. I synnerhet i de nordiska länderna har Mandela hjälteförklarats och åtskilliga skattemiljarder har skänkts till det idylliska paradis Sydafrika blev efter att den rasistiska apartheidregimen föll 1994. Vem var då denna Nelson Mandela? Är han verkligen det helgon som vi i väst har blivit upplyst om?

Nelson Mandela föddes den 18 juli 1918 i Sydafrika. Familjen tillhörde toppskiktet i Tembustammen där fadern var rådgivare till kungen. Vid nio års ålder blev Mandela faderlös och kungen övertog vårdnaden av den unge pojken. Under sina studier vid universitetet i Witwatersrand engagerade sig Mandela i det socialdemokratiska African National Congress (ANC). Mandela blev under det tidiga 50-talet en förgrundsfigur för ANC:s kamp mot det av boerna styrda Sydafrika.

Under det tidiga 1960-talet trappade ANC upp sitt protesterande och man började anordna massdemonstrationer där ”demonstrationerna” ofta övergick till rena rama upploppen. Vid den så kallade Sharpevillemassakern där tusentals svarta gick till angrepp mot en polisstation slutade dagen med över 50 döda ”angripare”. Polischefen i Sharpeville kommenterade händelsen med orden ”It started when hordes of natives surrounding the police station…/…If they do these things, they must learn their lessons the hard way.”

Efter händelserna i Sharpeville bestämde sig Nelson Mandela tillsammans med juden Ronnie Kasrils, som förutom att vara medlem i ANC också var högt uppsatt i det Sydafrikanska kommunistpartiet, att grunda Umkhonto we Sizwe (MK). MK kom att byggas upp med den judiska terrororganisationen Irgun som förebild och kom att bli både ANC och kommunistpartiets väpnade gren. MK kom att inleda en kampanj av terror mot statliga, militära och civila mål, terrorkampanjen pågick under flera decennier och avslutades inte förrän 1994.

När Nelson Mandela den 5 augusti 1962 greps tillsammans med 155 andra medkonspiratörer hade man tillgång till bland annat 210 000 handgranater och 48 000 sovjetiska truppminor. Mandela åtalades för flera fall av sabotage och domstolen fann honom skyldig till åtalspunkterna och dömde honom till livstids fängelse.

ANC:s och MK:s väpnade kamp fortsatte med oförminskad styrka efter det att Nelson Mandela fängslats. Under Mandelas fängelsetid kom hans fru, Winnie Mandela att axla en del av kampen mot de vita. Hon väckte uppmärksamhet med sin våldsamma retorik och förespråkande mord på vita bland annat genom en mycket grym metod, kallad ”necklacing”, där man avrättar någon genom att träda ett gummidäck fullt med bensin runt bröstet och upp till halsen på offret och sedan tända på. Det hävdas att det tar upp till 20 minuter innan offret dör. Winnies rykte försämrades allt mer med tiden men det hindrade inte henne från att fortsätta sin politiska verksamhet.

Ett faktum som ofta förbises i narrativet som spridits i västvärlden efter apartheid-systemets fall är att; MK orsakade långt fler svarta civila dödsoffer än vad apartheidregimen under sina 46 år vid makten ska ha orsakat. Ett annat faktum som det talas tyst om när man nämner Nelson Mandela är att under de första åren efter ANC:s maktövertagande slaktade svarta varandra i en takt som skulle få ”den bestialiska apartheidregimen” att blekna av avund. Till saken skall också nämnas att Nelson Mandela och ANC var klassade som terrorister av den amerikanska regeringen ända fram till 2008.

Det vita folkmordet
Gå säkert Umkhonto. Umkhonto we Sizwe. VI medlemmar av Umkhonto har svurit att döda dem — död de vita.” Så inleds texten till MK:s kampsång, en organisation som Mandela alltså var med om att skapa.

mandela__supporters321

Omedelbart efter att partiet ANC tog makten i landet 1994 införde man en kvoteringspraxis som skulle gynna den svarta befolkningen. Idag har man infört över 119 raslagar som exkluderar den vita befolkningen från arbetsmarknaden, där ”Black Economic Empowerment”, som syftar till att öka den svarta befolkningens delaktighet i arbetslivet, är den mest tongivande. Exakt hur många sådana lagar som finns är svårt att beräkna, då det ständigt kommer nya.

Man beräknar att det har begåtts uppemot 85 000 mord på vita av den svarta befolkningen sedan apartheids fall 1994. En siffra som dessutom ständigt ökar, då det mördas ett tiotal människor varje dag. Det exakta antalet kan dock inte fastslås, eftersom myndigheterna gör sitt bästa för att mörklägga de rasmotiverade morden. Den bestialiska och kalkylerade karaktären på morden och övergreppen på de vita i Sydafrika är helt klart omskakande. Grymheterna som begås övergår allt förstånd och visar på det hat som driver människorna som utför dem.

Ovanstående läsning är egentligen bara en bråkdel av den död och terror som den helgonförklarade Nelson Mandela direkt eller indirekt är skyldig till. Historien om Nelson Mandela bör också uppmärksammas på grund av likheterna med dagens Europa, där etniskt vita länder som utsätts för stor icke-vit invandring förr eller senare leder till folkmord på vita.

Läs mer om Nelson Mandela och det vita folkmordet i Sydafrika i dessa artiklar:
https://www.nordfront.se/nelson-mandela-politisk-fange-eller-terrorist.smr
https://www.nordfront.se/det-vita-folkmordet-sydafrika.smr
https://www.nordfront.se/winnie-mandela-kidnappare-bedragare-och-rasist.smr


  • Publicerad:
    2016-07-18 13:34