STREJK. Fackförbundet Byggnads har under morgonen ansett sig tvungna att ta till så kallade ”stridsåtgärder” då man inte kommit överens med Sveriges Byggindustrier. BI kan komma att svara med så kallad lockout. En av frågorna som fackförbundet driver hårt är att göra byggbranschen mer mångkulturell.

bygg

Under tisdagsmorgonen gick sammanlagt 2500 byggnadsarbetare ut i strejk. Upprinnelsen till strejken är oenigheter mellan fackförbundet och Sveriges Byggindustrier vilket har fått Byggnads att bryta kollektivavtalet som man arbetade fram under 2010.

Fackförbundet har bland annat krävt att få bort ”låglönekonkurrens och fiffel genom att utveckla huvudentreprenörsansvaret”. Man vill också kvotera in utlänningar och kvinnor i byggbranschen:

Byggnads har i denna avtalsrörelse ställt krav på konkreta åtgärder för att lösa de rekryteringsbehov som kommer att behövas i branschen. Därför kräver Byggnads bland annat att parterna tar ett gemensamt ansvar för att nyanlända inte ska få sämre utbildning eller sämre lön än övriga som vill utbilda sig till byggnadsarbetare eller arbetar i branschen.

Nu svarar Sveriges Byggindustrier med att låsa ute 12 000 personer från sina arbetsplatser. Enligt uppgift ska Byggnads ha 1,6 miljarder i strejkkassan, något som kan göra den pågående strejken utdragen om de båda parterna inte finner en överenskommelse.

Källor:
Byggnads säger nej till medlarnas bud
SvD: Avtalsrörelsen 2016


  • Publicerad:
    2016-04-12 20:25