Den sociala sektorn i Borlänge kommun har spräckt sin budget med råge. Nu befaras det att verksamheten vid årets slut kommer ha uppnått ett budgetunderskott på 100 miljoner kronor.

Detta har föranlett att kommundirektören beslutat att den sociala sektorns chef, Christina Wessman, från och med augusti inte längre kommer vara chef för den sociala sektorn. Wessman vill inte kommentera beslutet till Dalarnas Tidning. Men i skriftlig information, som kommunanställda fick ta del av i förrgår, beklagar sig Wessman över att man inte lyckats sköta ekonomin och skriver: ”Jag är den som är ytterst ansvarig för sektorns arbete och jag tar nu mitt ansvar.”

Trots att Wessman nu ”tar ansvar” kommer kommunen ändå få dras med att betala lön till Wessman, som trots detta misslyckande nu kommer omplaceras till någon annan kommunal tjänst.

Dalarnas Tidning, som rapporterat om detta, skriver inget om vad detta budgetunderskott beror på. Men Nils Gossas senaste uttalande i radio kanske kan ge en fingervisning om vad underskottet beror på.


  • Publicerad:
    2012-06-14 22:15