En hel del har hänt den senaste tiden med Motståndsrörelsens infrastruktur. För det första har AMA-systemet införts och praktiserats i hela landet i över ett år nu och för det andra har fysiska tester införts för Organisationens aktivister för att sätta en rimlig fysisk minimistandard som alla friska män bör klara av.

Bägge dessa förändringar är helt klart förbättringar som lett till att vi kommit att bli än mer effektiva och än mer profilerat oss som den ledande nationalsocialistiska kamporganisationen i Norden.

Nu har också en ny medlemsreform slagits fast och genomförts. Från och med nu kommer Motståndsrörelsen att ha följande medlemsgrader:
stödmedlem, medlem, aktivist och edsvuren.

Det nya med reformen är mittensteget som kallas medlem. Detta har nu tillkommit då vi känt att glappet mellan stödmedlem och aktivist tidigare varit lite för stort och vi såklart vill utnyttja hela potentialen i vårt folks motståndsvilja och hitta rätt plats åt alla som vill delta i kampen.

Vad innebär då de olika stegen och vad är skillnaden dem emellan?

Stödmedlem
Om man har för avsikt att stödja Organisationen ekonomiskt, samt eventuellt delta på någon aktivitet eller föredrag någon gång, då är det ett stödmedlemskap som gäller. Detta medlemskap är till för dem som inte har möjlighet att engagera sig i kampen men som ändå vill dra sitt strå till stacken. Som stödmedlem blir man om man så önskar inbjuden till många av våra aktiviteter och man betalar in tre till fem hundra kronor om året beroende på om man har arbete eller ej.
Förutom de ekonomiska bidrag en stödmedlem bidrar med höjer deras stöd moralen för alla andra i organisationen. Speciellt när de närvarar på våra möten eller andra aktiviteter.

Aktivist
Om man på riktigt har insett allvaret med kampen och kommit till insikten att det ”vanliga” livet är värt att offra då det inte betyder någonting i sammanhanget, om man är redo att ge allt för kampen, då bör man sträva efter att uppnå de kriterier som gäller för att vara aktivist. Som aktivist betalar man hundra till tre hundra kronor i månaden och förväntas delta på majoriteten av alla aktiviteter som vi genomför. Man förväntas också ta egna initiativ till aktivism och hålla sig i sådan god kroppslig form att man klarar de fysiska testerna. Sist men inte minst rapporterar man sin aktivism genom AMA-systemet varje månad. För att få kalla sig aktivist måste man först klara en prövotid för att visa sig värdig för att sedan genomgå vår fysiska test.

Medlem
Om man är någonstans mittemellan. Om man vill göra mer för kampen än att bara betala en gång om året och vara med på någon aktivitet ibland. Om man vill vara med och göra skillnad och realisera Motståndsrörelsens visioner, men av olika skäl inte passar som aktivist bör man bli medlem. En medlem kan besitta specialkompetens inom ett område som organisationen har nytta av men har kanske av olika anledningar svårt att närvara på klassisk aktivism.
Medlem blir per automatik också de som strävar efter att bli aktivister men som ännu inte klarat det fysiska testet. Som medlem blir man inbjuden på de aktiviteter som anordnas och bör också ta åtminstone lite egna initiativ till arbete för organisationen. Man förväntas närvara på en hel del saker men man ursäktas om något viktigt i ens ”vanliga” liv står i vägen. Medlemmar betalar samma summa som aktivisterna, d.v.s. hundra till tre hundra kronor i månaden beroende på om man har arbete eller inte och man fyller i AMA-rapport varje månad. Även en medlem måste klara en prövotid för att visa sin lojalitet.

Edsvuren
Edsvuren kan bara en aktivist bli som visat sig lojal mot Motståndsrörelsen under en längre tid och genomgått hårda prövningar. Vidare är regler kring vad som gäller en edsvuren endast tillgängliga för dem som är edsvurna.

Hur ansöker man?
En ansökan skickas enklast in genom att fylla i detta formulär.

Vad händer efter ansökan?
Vissa människor tvekar ibland att skicka in en formell ansökan då de inte känner att de har kunskap nog om Organisationen och vad ett medlemskap innebär eller lever i tron att en inskickad ansökan skulle vara oåterkallelig. Inget av detta är något som man behöver vara rädd för, utan ansökningsprocessen tar hänsyn till allt det och ser ungefär ut enligt följande, med reservation för smärre skillnader i de olika delarna av landet:

Efter att en ansökan mottagits, kommer den behandlas i mån av tid. Alltså krävs ibland lite tålamod och förståelse av den sökande då det ibland kan dröja ett tag från det att ansökan skickats in till nästa steg i processen tas. Någon från Organisationen kommer då att ta kontakt med den sökande, oftast via telefon, för att prata lite mer. Den sökande bör alltså se till att vara tillgänglig på det nummer som angetts. Om allt verkar bra bokas ett möte in. På detta möte kommer den sökande att få information om Motståndsrörelsen och möjlighet att ställa alla frågor denne kan tänkas ha samtidigt som Organisationens utsände också kommer att analysera den sökande, man kan säga att det liknar en vanlig anställningsintervju i förfarande.
Du kommer också ges tid att verkligen fundera över ditt val efter det att du delgivits all information och kommer uppmuntras att enbart ansluta dig om du verkligen är säker.

I det fall någon har fler frågor om den nya medlemsreformen, de olika medlemsgraderna eller själva rekryteringsprocessen så går det bra att ställa dem här i kommentarsfältet eller via vårt kontaktformulär som du finner här.

Ursäkternas tid är förbi – Även du behövs i kampen idag!

Fakta AMA

2010 infördes det sk AMA-systemet över hela landet efter att ha prövats ut i Stockholm. AMA betyder aktivistmarkeringar, och är ett system som räknas i poäng. Exempelvis ger 1 timmes aktivism 6 ama-markeringar. Alla aktivister, från ledningen till aktivister på gatan fyller kontinuerligt i en ama-rapport som sedan rapporteras in till Riksorganisationen vid månadens slut. Riksorganisationen kan sedan framställa statistiska rapporter om aktivismen i organisationen varje månad som ett analysverktyg. Systemet fungerar överlag mycket bra och har bidragit till en ökad aktivism.


  • Publicerad:
    2011-07-21 00:00