Under det första halvåret av 2012 ökade antalet asylsökande drastiskt visar färska siffror från Migrationsverket.

30% fler ansökte om asyl detta året i jämfört med 2011. Hittills i år har vi tagit emot 16 335 personer in i landet. 1467 av dessa är så kallade ensamkommande flyktingbarn.

De absolut flesta nyanlända kommer från Somalia. En ny dom i överdomstolen gör det lättare för dessa att återförenas med släktingar som redan befinner sig i landet.

Migrationsverkets siffror visar på en kraftig ökning av asylsökande och ensamkommande flyktingbarn, vilket är en trend man tror kommer att hålla i sig framöver. De tre länder som toppar just nu är Somalia, Afghanistan och nykomlingen Syrien.


  • Publicerad:
    2012-07-02 16:58