USA USA:s högsta domstol har beslutat att låta delstaterna själv skall få välja begränsningen av abort. Svenska politiker är förbannade över att dessa rättigheter läggs över på folket.

USA:s högsta domstol har i ett beslut rivit upp den gamla domen Roe mot Wade som ger kvinnor rätt till abort (avlivning av fostret) i en begränsad omfattning. Detta har kunnat ske efter att flera republikanska presidenter har fått välja vem som skall sitta i USA:s högsta domstol. Sista spiken i kistan blev när den judiska domaren Ruth Bader Ginsberg avled och en domare med republikanska sympatier röstades in. Därmed fick de konservativa övertaget och de vann omröstningen om att riva upp domen med 5 mot 4. Chefsdomaren John Roberts som valdes in av en republikansk president ställde sig mot beslutet att riva upp det gamla beslutet. Med sig hade Roberts två judiska domare och en latinamerikansk.

Demokrater i hela Sverige arga över beslutet

Därmed har domstolen lagt över ansvaret på abortfrågan till väljarna själva i varje enskild delstat. Att väljarna själva demokratiskt får bestämma om aborträtten är något som har fått svenska politiker som säger sig vara demokrater att rasa. Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson påpekar på Twitter: [. . .] ”Så här går det när högern får härja fritt”. Partiledaren för Miljöpartiet Märta Stenevi, kallar det för ”ett fruktansvärt beslut”.

Moderaternas partiledare Ulf Kristersson menar på att aborträtten är en grundläggande liberal rättighet. Moderaten Tobias Billström twittrar glatt att det är bra att alla partier i Sverige har samma syn på aborträtten. Liberalernas riksdagsledamot Gulan Avci vill nu införa att abort (avlivning av fostret) skall vara grundlagsskyddat.

Rätten att rösta mer utbredd i USA

I USA får befolkningen rösta i fler frågor än vad man får göra i Sverige. Historiskt sett så styrs Sverige och USA men även andra liberala länder av vissa uppsatta rättigheter som politikerna har valt och som folket inte anses få lov att demokratiskt rösta om. I Sverige anses endast folkomröstningar vara rådgivande och folket får vanligtvis rösta en gång vart fjärde år.

Begränsningar i aborträtten

Långt ifrån alla delstater förväntas begränsa aborträtten mer än vad den redan är. Enligt tidningen Washington Post förväntas 13 stater begränsa aborten i sådan omfattning att abort endast utförs i enstaka fall. Det kommer råda en stor osäkerhet inom en mängd olika stater vilken nivå av aborträtten som kommer gälla. Detta kommer tvinga kvinnor att i högre utsträckning använda sig av preventivmedel när de har sex eller praktisera avhållsamhet om de inte önskar att få barn.

President Joe Biden uppmanar till lugn

Att folket i delstaterna skall få rösta själva om omfattningen av abort har skapat en stor ilska och liberaler förväntas nu begå våldsamma handlingar under natten. Det har gjort att USA:s president Joe Biden upprepade gånger tvingats att uppmana liberalerna att endast använda fredliga metoder. Detta skriver Fox News.

En grupp som kallar sig för ”Janes hämnd” lovar att utföra våldsamma handlingar och de har sedan innan tagit på sig ett flertal attacker mot kristna mödravårdscentraler där man tar emot kvinnor och ger dem vård men även uppmanar kvinnor att behålla barnet.

Fler gamla domslut kanske rivs upp

Högsta domstolens afro-amerikanska domare Clarence Thomas säger enligt Fox News att fler gamla domar kanske rivs upp. Istället kommer delstaterna få ännu mer rättigheter att själva få bestämma. Det kommer då vara domar som behandlar rätten att gifta sig för homosexuella och om delstaterna får lov att begränsa rätten till preventivmedel.