LÖGNER. Juden Simon Vinokur är initiativtagare till folkmordsprojektet ”Integrationssegling” och beskriver sig som ”tredje generationens överlevare”. Idag bereds han utrymme att ljuga fritt om Nordiska motståndsrörelsen i en debattartikel på Aftonbladet.

Lögnaren och yttrandefrihetshataren Simon Vinokur. Foto: Facebook.

Redan inför Nordiska motståndsrörelsens demonstration i Göteborg den 30 september skrev juden Simon Vinokur i Expressen om att så kallade motdemonstrationer mot den grundlagsskyddade demonstrationen var en ”säkerhetsfråga” snarare än en symbolfråga. I debattartikeln skriver han bland annat om hur hans kunskaper om hur det var i tyska koncentrationsläger under andra världskriget kommer från att ha ”sett filmer som Schindlers list och läst böcker som Anne Franks dagbok”.

Själv kallar han sig ”tredje generationens överlevare” och med tanke på att han uppenbarligen hämtat sin syn på ”förintelsen” från judisk skönlitteratur och fiktiva spelfilmer är det kanske föga förvånande att han har svårt att skilja mellan myt och verkligheten även i sitt favoritämne för ”debattartiklar”: Nämligen Nordiska motståndsrörelsens demonstrationer och hans avsky för Sverige yttrande- och mötesfrihet.

Vinokur beklagar sig nämligen återigen över att polisen har uttryckt att Nordiska motståndsrörelsen, liksom alla andra grupper, har rätt att demonstrera enligt grundlagen. Denna gång är det Aftonbladet som låter yttrandefrihetsmotståndaren komma till tals i en ”debattartikel” och denna gång är det Nordiska motståndsrörelsens kommande första majdemonstration i Boden som är problemet.

För den judiske generationsöverlevaren Vinokur är det ofattbart att svensk polis följer svensk grundlag, vilket han redan inledningsvis motiverar med flertalet lögner, såsom att Nordiska motståndsrörelsen ska ha ” attackerat en fredlig antirasistisk demonstration i Kärrtorp, en prideparad i Falun och en i Stockholm”. I samtliga fall rör det sig alltså om tillfällen då Nordiska motståndsrörelsen har genomfört motdemonstrationer, något som Vinokur och hans gelikar själva är väldigt förtjusta i när någon demonstrerar som inte faller dem i smaken. I fallet Stockholm Pride var det dessutom inte ens Nordiska motståndsrörelsen som motdemonstrerade, utan en helt annan grupp.

Vidare påstår han att Nordiska motståndsrörelsen ska ha ”bombat ett asylboende i Göteborg”, trots att ingen företrädare för organisationen någonsin dömts för att ha anstiftat eller genomfört något sådant dåd.

Vinokur passar också på att komma med svepande anklagelser om att organisationen ska ha ”attackerat poliser i Stockholm med mera”. När detta ska ha skett framgår dock inte, och förmodligen syftar han egentligen på hur Stockholmsaktivister under framförallt 2017 har fått försvara sig febrilt mot våldsamma politiska trakasserier från polisen.


Exempel på när Nordiska motståndsrörelsen ”attackerat polisen i Stockholm”?

Vinokur menar att polisen i Norrbotten bör avslå ansökan om demonstrationstillstånd och därmed bryta mot grundlagen eftersom han själv påstår att det kommer att bli en våldsam demonstraton. ”Att förvänta sig en fredlig, ej hotfull demonstration från NMR:s sida är lika rimligt som att förutsätta att clownerna på cirkusen inte har några planer på att försöka få publiken att skratta”, skriver han.

Tydligen har han dock missat att samtliga första majdemonstrationer som Nordiska motståndsrörelsen arrangerat har varit både fredliga och utan bråk. I de fall som bråk uppstått vid organisationens aktiviteter i övrigt har det i första hand rört sig om fysiska konfrontationer med polis som har försökt att stoppa grundlagsskyddad opinionsbildning, eller i sällsynta fall med yttrandefrihetsmotståndare som Vinokur själv som initierat konfrontationen.

Att planerade demonstrationer från Nordiska motståndsrörelsen gör att motståndare till yttrandefriheten går till attack är dock inget nytt. Inför den ovan nämnda demonstrationen i Göteborg var det till och med flertalet högt uppsatta lagstiftare som valde att öppet ifrågasätta grundlagen, däribland bilderbergaren Annie Lööf som dessutom är utbildad jurist.

Ifall årets första majdemonstrationer i Boden respektive Ludvika kommer att frammana lika mycket lögner och väcka ett lika kompakt motstånd mot Sveriges grundlagar från etablissemanget återstår dock att se.


  • Publicerad:
    2018-02-12 23:30