JUDISK MAKT Russleman skriver om en artikel i en judisk tidning där juden Aaron Dorfman beskriver den judiska makten. Enligt Russleman är det idag lika absurt att förneka judisk makt som att gräset är grönt.

I en artikel för den judiska tidningen Haaretz uppmanar Aaron Dorfman judar att ”mobilisera för att rädda USA:s demokrati”.

Dorfman beskriver det så här:

Sedan Amerikas grundande har vår demokrati erbjudit en unikt bördig jord för ett blomstrande judiskt liv. Engagemanget för en pluralistisk demokrati, även om det har implementerats med avbrott och fel, har tillåtit judar av alla bakgrunder och religiösa praxiser att söka mening, gemenskap och framgång.

Han fortsätter:

Faktum är att judar i Amerika har byggt upp ett anmärkningsvärt mångfaldigt nätverk av över 9 000 institutioner - synagogor, samhällscentra, sociala serviceorganisationer, skolor, läger och mer - som utgör en meningsfull och mångfaldig del av det amerikanska civilsamhället. Ändå har vi de senaste åren, mitt i en ökande giftig polarisering, en försvagning av förtroendet för demokratiska institutioner och en ökning av extremism och politiskt våld, kämpat för att säkerställa en sund demokratisk framtid.

Man kan nästan undra om Dorfman är antisemit, eftersom han beskriver i mycket konkret terminologi det nätverk av judiska organisationer vi hänvisar till när vi talar om judisk makt, förutom att när vi säger det blir vi fördömda som hatiska konspirationsteoretiker som måste censureras på alla tänkbara sätt.

Ironin åsido, detta betonar bara ännu en gång hur vi har kommit in i en tid där att förneka judisk makt som ett fenomen är lika absurt som att förneka att gräset är grönt. Men utöver detta, enligt Dorfman själv, kan judar nu skryta med allt starkare överrepresentation inom den amerikanska regeringen, vilket nyligen framhävdes av Vita husets officiella Twitter-användare.

Enligt min grova beräkning uppgick antalet individer på bilden till cirka 150 personer. Enligt Ballotpedia utgjorde personalen i Vita huset 474 personer den 1 juli 2022. Om man antar att personalen har förblivit ungefär likadan det senaste året skulle det innebära att judar utgör 32 procent av personalen trots att de utgör två procent av USA:s befolkning.

Som framhävts av White Papers på Telegram inkluderar personerna på bilden individer med nyckelpositioner när det gäller politisk inflytande, inklusive stabschefen för Vita huset, Jeff Zients, seniorrådgivaren Gene Sperling (chef för American Rescue Plan, som beslutar om ekonomiskt stöd till olika områden), biträdande nationella säkerhetsrådgivaren Anne Neuberger, för att nämna några få.

Håll detta i minnet när vi lyssnar på Dorfman beklaga sig över de nya hoten mot amerikansk ”demokrati”:

Till syvende och sist skadar nedbrytningen av den amerikanska demokratiska kulturen både amerikanska judiska samhällen inifrån och utifrån - och båda fallen utgör allvarliga hot mot vår överlevnad. Försvagandet av demokratiska normer har aldrig varit en positiv utveckling för judar - varken historiskt sett eller nu. Den goda nyheten är att det amerikanska judiska samhället är särskilt väl rustat för att möta denna situation och göra en karakteristisk och meningsfull insats mot de utmaningar som vår demokrati står inför.

Dorfman har utan tvivel rätt. Ingen annan etnisk grupp i USA kan härska över en sådan imponerande leviatan av organiserat statligt och privat politiskt inflytande. Men vilken sorts demokrati vill Dorfman upprätthålla? Definitivt inte en där 190 miljoner vita amerikaner tillåts njuta av ens en bråkdel av samma inflytande som Dorfman själv erkänner att judar har. Mot Dorfmans 9 000 judiska organisationer kan jag komma på tre som explicit representerar vita amerikaners intressen: National Justice Party, Patriot Front och American Renaissance, alla tre beskrivna som ”hatgrupper” av ADL, förmodligen USA:s mäktigaste icke-statliga organisation och en explicit judisk organisation.

Nåväl, Dorfman skulle förmodligen svara att vit politisk organisering på samma villkor som judars per definition är illegitimt på grund av ”Förintelsen”, så därför måste det göras ett undantag. Men vad sägs om icke-vita politiska initiativ som fortfarande möter politiskt motstånd, eller kanske det skulle vara mer korrekt att säga politisk repression, från judar?

BDS (Boycott, Divestment and Sanctions) är en global kampanj som syftar till att sätta press på Israel att respektera palestiniernas rättigheter genom demokratiska medel. 36 av USA:s 50 delstater har antagit lagar och resolutioner av varierande styrka mot BDS, som en direkt följd av intensivt lobbyarbete från samma judiska organisationer som Dorfman hyllar som de främsta förvaltarna av amerikansk demokrati.

Man kan inte ha en demokrati när en etnisk grupp använder sin etablerade politiska organisering för att motarbeta och underminera andra gruppers politiska organisering. Enligt det judiska konceptet om demokrati får andra grupper bara höja sina röster inom extremt begränsade parametrar, även när det gäller grupper som judar hävdar att de är allierade med. Titta bara på vad som hände med Kanye West.

Detta hyckleri betonas ytterligare av att medan judar samtidigt kräver en exklusiv etnostat i form av Israel, styrd av alltmer extremistiska politiker som hävdar rätten att döda barn för att skydda den judiska statens integritet, kräver de samtidigt vetorätt när det gäller alla inrikespolitiska frågor i varje europeiskt land på planeten.

Finns det något annat sammanhang där en liten minoritetsgrupp hade så många exklusiva rättigheter och utövade sådant oproportionerligt och exklusivt politiskt inflytande och ändå skulle kallas för demokrati? Det är svårt, om inte omöjligt, att ens föreställa sig.

Frågan är dock hur länge en sådan ”demokrati” kan förväntas överleva.

Russleman