ANTIVITHET. Det judisk-ägda företaget Disney marinerar sina vita anställda i ”kritisk rasteori”, uppmanar dem att ”kliva åt sidan” samt att ”bota” det som ligger bakom deras välgrundade skuldkänslor.

Genrebild.

Walt Disney Co har steppat upp sin saluföring av ”kritisk rasteori” till vit personal inom företaget. Man lär nu att USA är ”djupt rotat i strukturell rasism” och att ”vita anställda måste kliva åt sidan till förmån för sina svarta kollegor”.

Journalisten Christopher Rufo har granskat Disneys interna undervisningsmaterial. Företagets personalutbildningar inkluderar ett program kallat ”Föreställ dig morgondagen!” som omfattar teman såsom: ”mikroaggressioner” och ”vit ömtålighet”.

Man refererar i presentationen av programmet till ”Amerikas långa historia av systematisk rasism och transfobi” och uppmanar till strävan efter en ”utfallets jämlikhet” snarare än bara efter ”likabehandling” eller ”lika möjligheter”.

Skriv en checklista över dina vita privilegier!
Vita anställda, som beordras färdigställa en ”checklista över sina vita privilegier” får lära sig att slå hårt mot förslag om att anklagelser emot dem skulle kunna vara falska:

Undersök och arbeta dig igenom skuldkänslor, skam och försvarsställningar, för att förstå vad som finns bakom dessa, och vad som behöver botasinstruerar programmetalla förövare” – med vilka avses de vita anställda.

Disney instruerar även vita anställda att lyfta fram alla färdigheter och goda egenskaper hos sina svarta kollegor när dessa inte är närvarande – ”för att ge dem synlighet och erkännande”.

Vit personal uppmanas att lära sig ”vad de bör säga och vad de inte bör säga” till sina svarta kollegor. De tillråds vidare att automatiskt komma med en ”validering” om en kollega delar med sig av en erfarenhet.

Ifrågasätt inte och debattera överhuvudtaget inte svarta kollegors erfarenhet” uppmanar guiden – och detta förklaras inkludera alla förslag om att en viss kommentar eller handling inte skulle vara ”ras-baserad”.

Fraser av typen ”Allt liv spelar roll.” och ”Jag ser inte färg.” fördöms och förklaras grunda sig i ”färgblind ideologi och retorik” – något som är ”extremt sårande och skadande”.

Vita anställda avråds bestämt från försöka undervisa svarta medarbetare om ras – vilket, om det gjordes, vore ”emotionellt beskattande”. Källor som i programmet rekommenderas för vidare studier inkluderar:

  • New York Times 1619-projekt – ett stycke kulturmarxistisk historieanalys, som enligt experter kryllar av faktafel
  • Black Lives Matters hemsida
  • en tidningartikel där kravet på att polisen ”avfinansieras” framförs
  • material som lär ut kritisk rasteori till barn

Avfinansiera polisen, gottgör och avkolonisera din bokhylla!
Rufo berättar att Disney även distribuerat ett arbetsblad, som uppmanar vita anställda att ”avfinansiera polisen”, ”delta i gottgörelse” och ”avkolonisera” sina bokhyllor.

Företaget har även sponsrat en ”21-dagars utmaning för rasjämlikhet och social rättvisa” där deltagarna informeras om att ”de alla har uppfostrats in i ett samhälle som höjer vit kultur över andra

Utöver kravet på sammanställande av checklista över vita privilegier tilldelas anställda ett dokument om hur de kan bidra till att ”åstadkomma förändring” genom att vända sig bort från ”vit-dominans-kulturen” till ”något annat”.

Bland de värden som fördöms för att bibehålla ”vit överhöghets-kulturen” listas ”tävlan, perfektionism, individualism” samt ”skeptiskt management”.

Disney är långt ifrån ensamma om att pådyvla sina anställda ”kritisk rasteori”. Statliga myndigheter, skoldistrikt och företag runtom i USA har antagit sådana program. Till exempel har Coca-Cola haft obligatorisk ”undervisning” där anställda uppmanats vara ”mindre vita”.

President Joe Biden återinförde omgående sådana inslag i federala myndigheters personalfortbildning när han trädde i tjänst i januari, då han upphävde ett förbud infört av förre presidenten Donald Trump.

Republikanskt styrda stater såsom Idaho, Oklahoma och Iowa har de senaste veckorna tagit steg mot ett förbud mot sådan undervisning i skolor och på universitet.

Disney har fått motta skarp kritik för sina senaste ”wokehets-åtgärder” som till exempel att avskeda skådespelerskan Gina Carano för hennes politiskt inkorrekta åsikter – eller att smeta ner några av sina egna klassiker såsom Dumbo och Peter Pan med anklagelser om ”rasism”.


  • Publicerad:
    2021-05-10 12:00