KYRKANS FÖRFALL. Kyrkan i Karlstads pastorat uppges behöva minska utgifterna med tio miljoner kronor fram till år 2022. Därför ska kyrkor säljas, församlingshem stängas och personalstyrkan skäras ned.

— I det förslag som ligger som vi nu ska behandla så innebär det att vi behöver plocka bort en del lokaler, och i förslaget ligger Herrhagskyrkan, Rudskyrkan och Östra fågelviks församlingshem, men också att minska personalstyrkan­ med 13 personer. Det säger säger Karlstads pastorats domprost med det israeliskt klingande namnet Harald Cohén.

De kyrkor och lokaler som ska avyttras har valts för att andra kyrkor är skyddade och därför för tillfället inte får säljas.

Karlstads pastorat har stadigt tappat medlemmar, tolv procent på tio år. Detta innebär att även intäkterna sjunker, säger Cohén. Avsikten är att så många som möjligt av de bortplockade tjänsterna ska försvinna genom pensioneringar eller andra former av naturliga avgångar. Om förslaget verkställs 2022 finns chansen att man blir av med ännu mer personal genom naturlig avgång.

— Vi måste anpassa oss till vår ekonomi, helt enkelt. Gör vi ingenting så står vi i situationen att vi måste minska med ännu fler anställda och det innebär att vi i slutändan kommer att stå med tomma lokaler och det ser vi som ännu sämre, säger Cohén.

Vi ser över om vi kan möta församlingsbor på andra sätt i de här trakterna. Så vi ska ju fortfarande finnas kvar som kyrka på ett eller annat sätt även om vi kanske inte har lokal.

Jenny Tibblin på Sveriges Radio frågar om man som kyrkobesökare har möjlighet att påverka beslutet.

— Det har man ju egentligen redan gjort, i och med våra förtroendevalda. De är ju politiskt valda av våra medlemmar så på det sättet har man ju påverkat, säger Harald Cohén.

I andra församlingar har Svenska kyrkan företagit sig insamlingar för att rädda kyrkor eller för att bygga moskéer som kan inkorporeras med den befintliga kyrkan, som Nacka församlings projekt för att bygga en moské i anslutning till den befintliga kyrkan i Fisksätra i Stockholm. Enligt planerna för nedskärningarna i Karlstads pastorat verkar inga motsvarande aktioner planeras för att lyfta verksamheten.

Källa:
Kyrkan måste spara miljoner – vill sälja kyrkor


  • Publicerad:
    2018-06-14 22:15