Dagens datum 13 februari: 13-15 februari 1945 genomförde britterna och amerikanerna terrorbombningen mot den tyska staden Dresden. En väldig flygarmada på 2500 flygplan öste sammanlagt 850 000 bomber över staden i fyra anfallsvågor.

1945 hade Dresden ca 600 000 invånare, men hundratusentals flyktingar, kanske fler än hela Dresdens befolkning, hade anlänt till staden på flykt undan Sovjetarmén. Uppgifter har gjort gällande att Dresdens befolkning hade svällt till 2,5 miljoner. Hursomhelst så var Dresden överfullt av desperata kvinnor, barn och gamla. Alla luftvärnskanoner hade skickats till östfronten för att där användas mot de tiotusentals sovjetiska stridsvagnar som hotade att överväldiga de tyska försvarslinjerna.

Planerad eldstorm
Tidigare terrorbombningar av tyska städer hade utlöst eldstormar mer som en bieffekt, än avsiktligt. Anfallet mot Dresden var minutiöst planerat för att orsaka just en eldstorm. Den första anfallsvågen skulle följas av en mycket kraftigare tre timmar senare, och man räknade då med att ha ”lurat in” inte bara Dresdens egna brandförsvar, utan även de omkringliggande städernas brandkårer och räddningsarbetare – för att kunna förinta dem med. Man räknade med att första anfallsvågen skulle slå ut kommunikationen i staden och att stadens invånare därför inte heller skulle nås av något flyglarm från det tyska luftförsvaret innan de efterföljande attackerna.

Man hade även räknat ut vilka vägar ut ur staden de flyende människomassorna skulle färdas på och kring vilka platser i stadens omgivningar de sannolikt skulle koncentrera sig. Att bomba dessa ”knutpunkter” dagen efter de första angreppsvågorna ingick i anfallsplanen. Målet var tveklöst att döda så många flyktingar som möjligt för att därigenom sprida maximalt med terror och panik bakom östfronten.

Dresden bombas
Kl. 22.15 den 13 februari genomförde 254 brittiska bombflygplan det första angreppet. Tre timmar senare, på natten, genomfördes det andra mycket kraftigare anfallet av 551 brittiska bombplan. De följande dagarna angrep amerikanska bombarmador de knutpunkter där tiotusentals flyende samlats. Utöver bombplanen angreps flyktingar och räddningspersonal i och runt Dresden av hundratals amerikanska jaktflygplan. För den som inte tror att amerikanerna agerade på detta sätt kan hänvisas till den kände amerikanske piloten Chuck Yeagers självbiografi, Yeager: An Autobiography (1986), där han erkänner att han själv och andra amerikanska jaktpiloter hade order att angripa ”allt som rörde på sig”. Detta inkluderade barn på väg till skolan, bonden på sitt fält och kor och hästar i sina hagar – målet var att demoralisera befolkningen genom urskillningslös terror.

dresden2

Eldstormen
En eldstorm uppstår när en eldsvåda är så kraftig att luften som elden behöver för hålla igång sugs in i elden från omkringliggande områden med orkanstyrka. I Dresden blev eldstormen så kraftig att människor och även träd sögs in i eldhavet. Vittnesrapporter berättar om hur barn tappade greppet om sina mödrar och drogs in i elden. Hettan var så intensiv att människors kläder självantände. Eldstormen bokstavligen sög ut syret ur källare och skyddsrum där människor sökt skydd. Tusentals människor, omringade av eldhavet fick kasta sig i det iskalla vattnet i floden Elbe för att inte brinna upp i infernot. Vittnen berättar hur amerikanska jaktflygplan dök ner mot människorna i floden och massakrerade dem med automatkanoner och kulsprutor.

Hur många dog?
Man har från officiellt håll påstått väldigt låga siffror, 25-35 000 döda. Särskilt på senare år har dessa låga siffror upprepats i systemtrogna medier. Det är alldeles tydligt att man försöker minimera det som hände i Dresden. Man kan således konstatera att historierevisionism är fullständigt accepterad så länge den riktar sig mot tyskar. Naturligtvis behöver man inte okritiskt acceptera de tyska uppgifterna om 200-300 000 döda, men att 850 000 bomber endast skulle ha dödat 25 000 människor i en stad fylld till bristningsgränsen med flyktingar, är osannolikt. En stad som dessutom saknade luftförsvar, saknade goda skyddsrum och som utsattes för tre dagars massiva bombningar och en förödande eldstorm. Som jämförelse hade eldstormen i Hamburg 1943 dödat 40-50 000 människor, i en stad som inte var överfylld med flyktingar, med betydligt bättre skyddsrum och intakt luftförsvar. De extremt låga siffrorna 25-35 000 döda kan därför avfärdas som propaganda och skall ses som en del i ett större politiskt sammanhang.

Det är helt enkelt så att man av politiska skäl minimerar och döljer de allierades krigsförbrytelser och ständigt överdriver och överexponerar ”nazisternas” krigsförbrytelser. Detta är nödvändigt för att få andra världskriget att framstå som ett krig mellan det ”goda och det onda”. Man vill indoktrinera människor i tron att det ”goda” segrade och att vi lever i det bästa av system, där de imperialistiska stormakterna USA, Storbritannien och Sovjetunionen tillsammans bekrigade och besegrade den onda sidan. Och en sådan saga tror du på?

Allierad journalfilm: ”Dresden Bombed to Atoms”


  • Publicerad:
    2013-02-13 05:00