MASSINVANDRING. Ett avtal mellan EU och Afghanistan har slutits som innebär att landet ska ta tillbaka de så kallade flyktingar som tagit sig till Europa mot betalning.

”Ensamkommande barn” från Afghanistan.

Ett finansiellt stöd på 1,2 miljarder Euro kommer att betalas ut till Afghanistan fram till år 2020 om landet tar emot sina egna medborgare som fått avslag på sina asylansökningar.

Uppemot 80 000 illegala afghaner bedöms befinna sig i Europa för tillfället och det är främst dessa man hoppas kunna skicka tillbaka med det nya bidraget.

Den senaste tiden har nästan hälften av alla asylsökande från Afghanistan fått avslag på sina ansökningar.

Källa:
EU ger Afghanistan pengar för flyktingar


  • Publicerad:
    2017-02-19 10:30