EUROPA. EU-kommissionen föreslår nu en ny lag för ekologisk produktion. En lag som kan innebära att delar av den ekologiska kedjan slås ut.

En av anledningarna till att EU-kommissionen föreslår en ny förordning gällande ekologisk produktion är för att den förordning som nu finns måste anpassas till Lissabonfördraget. Naturskyddsföreningen menar istället att en sådan förändring lika gärna kan ske genom en ändring i den nuvarande förordningen istället för att tillämpa en helt ny.

^0AC658A4289BF2AEFF30BC49F4809BA9884C12646AFCF54EEC^pimgpsh_fullsize_distr

Naturskyddsföreningen anser att EU:s lagförslag baseras på felaktiga antaganden om att konsumenternas förtroende för den ekologiska produktionen inte är tillräckligt stort. Men genom att titta på försäljningssiffrorna av ekologisk mat under 2014 ser man en ökning med 38 procent jämfört med tidigare år.

I lagförslaget finns det regler som kommer att försvåra för butiker att sälja ekologiska varor. Förutom det finns det även förslag på utökade kontroller av den ekologiska bondens arbete – vilket belastar denne med höga kostnader. Något som kan innebära att allt färre väljer att börja odla ekologiskt och färre väljer att investera i den ekologiska marknaden.

images

EU-kommissionen föreslår även att ett gränsvärde för föroreningar orsakade av bekämpningsmedel ska införas. Produkter som överstiger detta gränsvärde ska avcertifieras. De halter av bekämpningsmedel som kan hittas i ekologiska produkter oftast beror inte på odlaren utan på omvärlden. Om lagförslaget går igenom kommer det för den ekologiska odlaren att innebära att denne bestraffas för vad andra väljer att göra, istället för att belönas för vad denne själv gör.

Förutom den inhemska produktionen står även import-/exportbranschen inför svårare tider om EU:s lagförslag går igenom. Detta då importreglerna kring ekologiska varor in i Europa blir hårdare vilket gör det problematiskt för utvecklingsländer att exportera varor, så som ekologiskt kaffe och bananer. Även det faktum att det i lagförslaget finns krav på att utvecklingsländerna ska införa samma regelstruktur som Europa kan ställa till det för småskaliga odlare.

Miljömärkningen har utvecklats genom öppen diskussion mellan producenter och konsumenter. Om EU:s lagförslag går igenom innebär det att makten över den ekologiska produktionen flyttas från producenter/konsumenter till EU-kommissionen.

Källor:
Därför vill Naturskyddsföreningen stoppa EU:s lagförslag kring ekologisk produktion
Öppet brev från Naturskyddsföreningen till Bucht


  • Publicerad:
    2015-05-01 18:30