Idag fastslogs domen i Europadomstolen mot fyra aktivister från Svenska motståndsrörelsen, som fällts i Högsta domstolen för att ha kritiserat homosexlobbyn 2004.

Det var 2004 som fyra aktivister från Svenska motståndsrörelsen dömdes i tingsrätten för hets mot folkgrupp för att ha delat ut flygblad i Staffanskolan, Söderhamn. Aktivisterna friades senare i hovrätten men dömdes återigen i Högsta domstolen men med minsta marginal (tre nämndemän mot två).

Fredrik Vejdeland företräddes i Högsta domstolen av Svenska motståndsrörelsens presstalesman Pär Öberg, då Vejdeland meddelat att han annars inte skulle infinna sig vid förhandlingarna. Att en person utan juridiskt utbildning företräder ett mål i Högsta domstolen är oss veterligen något unikt i svensk historia. Öberg skötte sig också enligt Nationellt Motstånds bedömning absolut bäst av samtliga tre juridiska ombud/advokater.


Pär Öberg och Fredrik Vejdeland utanför Högsta domstolen. Vejdeland var en av de åtalade och företräddes av Öberg i domstolen. Foto: Nationellt Motstånd.

Pastorn Åke Green hade friats under samma tidsperiod för betydligt grövre uttalanden än den faktabaserade information som återgavs i Svenska motståndsrörelsens flygblad. Flygbladet hade inte till syfte att hetsa mot homosexuella, som oftast påstås i media, utan innehåller i allmänhet kritik mot homosexlobbyn som sådan och det faktum att skolan gör sig till tolk för deras idéer. Flygbladet behandlade ett flertal andra frågor med avsikt att skapa debatt om skolans undervisning generellt.

Åke Green friades för att han skyddas av religionsfriheten och för att medieetablissemanget stod bakom hans rätt att fritt uttrycka sina åsikter i ett demokratiskt samhälle. Några sådana privilegier hade dock inte Svenska motståndsrörelsens aktivister som man hetsade friskt emot i massmedia.

Den nationella rörelsen visade solidariskt stöd mot de fyra aktivisterna. Dels såg man genom en insamling till att betala aktivisternas böter och sedan genom en ytterligare insamling möjliggöra ett överklagande till Europadomstolen. Aktivisterna företräddes av advokat Nils Uggla. Det kan vara värt att påpeka att endast två procent av alla klagomål från Sverige till Europadomstolen ens leder till en dom.

Idag fastslogs domen i Europadomstolen. Man anser att yttrandefriheten inte blivit kränkt för de fyra aktivisterna och att anklagelserna saknar skäl för en friande dom. Mer information om domen kommer under dagen.

Läs domen HÄR


  • Publicerad:
    2012-02-09 00:00