AKTIVISM. Nordfront.se mottog genom vår tipsfunktion en exklusiv film som visar då en av de omtalade hakkorsfanorna hissades utanför ett kommunhus i Småland.

I filmen syns hur en EU-flagga halas ner och trampas på. Personen som syns i filmen verkar även göra en segerhälsning då han hissar fanan. Både hakkorsfanan och segerhälsningen innebär lagbrott i Sverige genom en omtvistad lag som tillkom på mitten av 90-talet — ”hets mot folkgrupp” — en lag som ofta innebär hårda domar.

Skulle personen i filmen dömas för denna handling hade det med stor sannolikhet inneburit ett fängelsestraff. Nordfront.se uppmanar inte till saker som innebär hårda fängelsestraff utan väljer att bädda in filmen eftersom aktionen blivit omtalad och därmed har filmen ett nyhetsvärde.

I filmens beskrivning står:

Adolf Hitler – mänsklighetens kanske störste frihetskämpe som nästan lyckades bryta nacken på de internationella storbankerna som tagit ett stryptag på mänskligheten. Efter det bittra nederlaget har hans minne dragits i smutsen av den nya världsordningen. Men sanningen finns där ute! Och den blir starkare!

LEVE MÄNSKLIGHETENS FRIHETSKAMP! LEVE NATIONALSOCIALISMEN!

Filmen går att se här:


  • Publicerad:
    2013-04-21 22:37