I en förort till Göteborg, Sävedalen, var dagens föredragshållare, en före detta medlem till ett hemligt sällskap redo att för ca fyrtio personer berätta om sina erfarenheter och hans uppfattning om hur världen styrs av ett fåtal personer som är en del av det internationella frimureriet.

Men föredraget var nära att ställas in då idrotts- och föreningsförvaltningen, där föredraget skulle hållas, nekade Cui Bono tillgång trots att det tidigare godkänts. Lokalinnehavarens orsak till avbokningen sades vara att (parafrasering) ’åsikterna som föreningen ger uttryck för i det offentliga rummet, står i alltför skarp kontrast till både våra styrelseledamöters personliga samt Folket Hus och Parkera övergripande värdegrund med avseende på alla människors lika fri- och rättigheter’.

Men med god min manifesterades en protest utanför lokalens byggnad en kort stund. Sedan hölls föredraget på en restaurang i närheten.

Kontentan av föredraget var att sinnessvaga eller personer med dåligt självförtroende strävar efter att bli betydelsefulla. Väl inne i sällskapet finns kontakter och förmåner att få från de medlemmar med goda förankringar i systemet. Alla hjälper en men det förutsätter att en också hjälper alla. Vid första anblick kan det verka frestande men ju djupare du går i graderna är en återgång till livet som innan mer avlägsen. Sällskapet kan sammanfattas likt en sekt psykopater där deras politiska verktyg är lagarna där det kryllar av dessa folkförrädare i varje parti, institution, förening, företag, klubb och liknande.

1


  • Publicerad:
    2017-01-30 06:00