ÖVERVAKNINGSSAMHÄLLET. Facebook har tagit patent på en teknik som kan aktivera användarnas mikrofoner i mobiltelefoner. Genom att gömma ohörbara ljudfiler i reklamfilmer kan Facebook aktivera mikrofonen i din mobiltelefon.

Foto: CC public domain

Sociala media-jätten Facebook har tagit patent på en teknik som kallas ”broadcast content view analysis based on ambient audio recording.” Tekniken gör det möjligt för Facebook att aktivera mikrofonen i folks mobiltelefoner.

Tekniken fungerar genom att ljudfiler finns gömda i exempelvis TV-reklam, ljudet har en såpass hög frekvens att människor inte kan höra det, men mobiltelefonen kan registrera och reagera på ljudet. När mobiltelefonen registrerar ljudet aktiveras din mobiltelefons mikrofon och börjar spela in din omgivning.

Det kan handla om att Facebook spelar in dina privata konversationer, vad du tittar på för TV-program eller dem du umgås med. Enligt patentet ska detta enbart användas för att hjälpa annonsörer med att se statistik kring deras annonser.


  • Publicerad:
    2020-07-18 22:00